Mässling

Med anledning av de senaste veckornas rapportering om mässlingsfall i Västra Götaland har Smittskydd Västra Götaland samlat information på denna sida.

Smittskydd Västra Götaland har under en tid utrett mässlingsutbrott i Trestadsområdet. En handfull personer har smittats. Bland de insjuknande finns både barn och vuxna. Flera av fallen har smittats i vårdmiljö. 

Viktigt med ökad uppmärksamhet
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, ögonirritation, torrhosta och eller utslag i munslemhinnan (vilket kan misstolkas som afte). Efter någon dag kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter.

Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum, och vårdhygieniska riktlinjer ska följas.

Vid misstänkt mässling, ring omgående Smittskydd Västra Götaland. Kontaktuppgifter finns på denna sida. 

5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination 

Informationstext med 5 frågor och svar från Smittskydd Västra Götaland och Central barnhälsovård 

Pressmeddelanden

Pressmeddelande "Mässling i Fyrbodal" 2017-05-18 
Pressmeddelande "Fler fall i Fyrbodal" 2017-05-31 

PM

Smittskydd Västra Götalands PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling

Sjukdomsinformation

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation 

Infografik

Generell information om mässling - infografik 

Vem riskerar att bli smittad? Infografik om immunitet. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30