Nyhetsbrev

Uppdaterad lägesbild och information kring flera fall av mässling i Göteborg

Ur innehållet: utbrott av salmonella, influensa, flera fall av papegojsjuka, kostnadsfri kompletterande MPR-vaccination, ny broschyr om fästingbett, vården bör erbjuda fler personer hiv-test

Ur innehållet: influensa, EHEC, streptokocker, utbrott av lungpest

Ur innehållet: information inför influensasäsongen, pneumokockvaccination, ledig tjänst på Smittskydd Västra Götaland, utbildningar, aktuella utbrott och smittskyddshändelser

Ur innehållet: smittskyddsutbildning för primärvården, kraftig ökning av gonorré, Hajj, aktuella utbrott

Ur innehållet: inför sommaren, inför hösten - influensa, smittskyddsutbildning för Primärvården, Smittskyddets sommarbilaga till allmänheten

Ur innehållet: Fler fall av mässling i Fyrbodal. Hepatit A - viktigt att vaccinera mot hepatit A inför utlandsresa, utbrott pågår i Europa, informationsmaterial om hepatit A.

Ur innehållet: mässling

Ur innehållet: TBE i Västra Götaland 2016, TBE-vaccination 2017

Ur innehållet: Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad, aktuella utbildningar, utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien

I denna veckas nyhetsbrev uppmärksammas tuberkulos, med anledning av internationella världstuberkulosdagen den 24 mars. Ur innehållet: aktuellt läge i Sverige och Västra Götaland, infografik, tips på fördjupad information

Ur innehållet: mässling, förändringar inom diagnostik av tarmparasiter

Ur innehållet: tredubbling av antalet vårddagar på sjukhus i Västra Götaland på grund av campylobacter, rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus, utbildningar, influensaläget

Ur innehållet: influensaläget, utbrott av gula febern i Brasilien, uppdaterade informationsblad om hepatit B och C, patientinformation om ESBL och VRE

Ur innehållet: nyheter om vaccin, hälsoundersökning, influensaläget

Ur innehållet: papegojsjuka, influensaläget, Löddra mera

Ur innehållet: influensaläget, antiviralbehandling

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30