Barnvaccination

På den här sidan visas dokument och länkar gällande barnvaccination

Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer - Folkhälsomyndigheten 2017

Information om vacccinationer - även på andra språk- Folkhälsomyndigheten

Vaccination av HPV (Humant Papillom Virus)- Läkemedel i regionen-Västra Götaland

PM Västra Götaland

Vaccination av ofullständigt vaccinerade barn och ungdomar under 18 år i Västra Götaland- Central Barnhälsovård

Information av barnvaccinationer som inte ingår i ordinarie program på BVC - Central Barnhälsovård 

Lagar/förordningar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn- Folkhälsomyndigheten

Vägledning för elevhälsan- Socialstyrelsen

Frågor och svar

Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet- Folhälsomyndigheten

Frågor och svar om difteri och stelkramp- Folkhälsomyndighten

Övrig information

Rekommendationer vid ägg- och gelatinallergi- Läkemedelsverket

Vaccine Preventable Diseases Monitoring System- World Health Organization (WHO)
Barnvaccination i andra länder

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25