Författningssamlingar om vaccinationer

Nationella rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd om vaccinationer.

Barnvaccinationer- Folkhälsomyndigheten

Rekommenationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - ersätter Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) från 2016-09-01.

Föreskrifter om vaccination av barn - HSLF-FS: 51- Folkhälsomyndigheten

Föreskrifter om infektionssceening av gravida för hepatit B, hiv-infektion och syfilis
SOSFS 2004:13 (M) - Socialstyrelsen

Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
SOSFS 2006:24 (M) - Socialstyrelsen

Information om tidigare vaccinationsprogram - Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om förebyggande av rabies - Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos- hälsokontroll, smittspårning och vaccination- Socialstyrelsen

Rekommenationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccination och immunoglobulin- före och efter exposition - Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25