Tuberkulosvaccination

På denna sida finns olika dokument om insatser för prevention kring tuberkulos.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination (Folkhälsomyndigheten 2017) 

Prioriteringsordning vid brist på BCG-vaccin

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25