Nationella Substitutionsgruppen

Gå in här och få tips om utbyten av farliga kemikalier

Nationella substitutionsgruppen

är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att byta ut farliga kemikalier inom hälso- och sjukvård samt forskning, både i varor och kemiska produkter. Gruppen består av två stycken undergrupper som arbetar parallellt, en för substitution av rena kemikalier/kemiska produkter och en för kemikalier i varor.

NSG för kemiska produkter

Gruppen för substitution av kemiska produkter fokuserar på enskilda kemiska ämnen med ett definierat CAS-nummer, samt lösningar och blandningar av kemiska ämnen i produkter såsom rengöringsmedel, lim etc. Genom att samarbeta nationellt ökas möjligheterna att utbyta erfarenheter kring genomförda substitutioner och därmed underlätta för verksamheternas utfasningsarbete av hälso- och miljöfarliga kemikalier. 

Se även: SUBSPORT

Deltagare och kontakt

Gruppen består av personer från landsting/regioner och universitet som arbetar med kemikaliefrågor. Vill du vara med i gruppen (aktivt eller passivt), ta del av mer information, komma med förslag på fler substitutioner eller bara veta mer om gruppens arbete?
Kontakta någon av följande personer, se kontaktuppgifter i höger meny

NSG för kemikalier i varor

Gruppen för kemikalier i varor arbetar tillsammans med upphandlingsmyndigheten, läs mer om deras arbete på upphandlingsmyndighetens hemsida

Kontakt

Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen
Tel. 010- 441 46 12
 

Karin Sundberg, Landsting i Uppsala län
Tel. 018- 611 31 45
 

Saara Nummelin, Region Örebro län
Tel. 019- 602 73 34
 NSG

NSG

NSG

NSG

uiqt|wBivlmz{5jwtu{|ml|H%vozmoqwv5{mivlmz{5jwtu{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5{}vljmzoHt}t5{msizqv5{}vljmzoHt}t5{muiqt|wB{iizi5v}uumtqvHzmoqwvwzmjzwtiv5{m{iizi5v}uumtqvHzmoqwvwzmjzwtiv5{muiqt|wB&kpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m