NSG- Nationella Substitutionsgruppen

Nationella substitutionsgruppen är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att byta ut farliga kemikalier inom hälso- och sjukvård samt forskning, både i varor och kemiska produkter. Gruppen består av två stycken undergrupper som arbetar parallellt, en för substitution av rena kemikalier/kemiska produkter och en för kemikalier i varor.

Gå in här och få tips om utbyten av farliga kemikalier

NSG för kemiska produkter

Gruppen för substitution av kemiska produkter fokuserar på enskilda kemiska ämnen med ett definierat CAS-nummer, samt lösningar och blandningar av kemiska ämnen i produkter såsom rengöringsmedel, lim etc. Genom att samarbeta nationellt ökas möjligheterna att utbyta erfarenheter kring genomförda substitutioner och därmed underlätta för verksamheternas utfasningsarbete av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Blankett för utredning av CMR- produkter

På SUBSPORT kan du läsa mer om hur du kan ersätta farliga ämnen

Deltagare och kontakt

Gruppen består av personer från landsting/regioner och universitet som arbetar med kemikaliefrågor. Vill du vara med i gruppen (aktivt eller passivt), ta del av mer information, komma med förslag på fler substitutioner eller bara veta mer om gruppens arbete? Kontakta någon av oss!

NSG för kemikalier i varor

Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor fokuserar på kemikalier i varor, såsom förbrukningsmaterial, medicinskteknisk utrustning, möbler, leksaker, IT-utrustning etc. Syftet med gruppens arbete är att gemensamt hjälpas åt med kravställning i upphandlingar respektive utvärdering av våra avtal gällande kemikalieinnehåll. Vi vill verka för en ökad harmonisering av våra hälso- och miljökrav gällande kemikalier i varor. Upphandlingsmyndigheten ingår som medlem i gruppen.

http://www.upphandlingsmyndigheten.se

Kontaktuppgifter

Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen
Tel. 010- 441 46 12
E-postadress

Karin Sundberg, Landsting i Uppsala län
Tel. 018- 611 31 45
E-postadress

Saara Nummelin, Region Örebro län
Tel. 019- 602 73 34
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-15 15:31