Hjälpmedel i Västra Götaland

 

Vårdgivarnas gemensamma webbplats

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samarbetar i hjälpmedelsfrågor. Samarbetet  omfattar Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. VästKom (Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation) företräder och samordnar de 49 kommunernas intressen på regional nivå och tillsammans med kommunalförbunden.

Webbplatsen vänder sig främst till vårdgivare, förskrivare av personliga hjälpmedel och försörjare av hjälpmedel. 

 

                     

 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

 

Nyheter

 • Jourreparation kan bli akut avhjälpande underhåll

  01 december 2016

  Beredningsgrupp Avtal och utveckling beslutade vid sitt möte 161124 att tekniker, under förutsättning att patienten godkänner det, får omvandla en......

 • Ändringar i Handboken

  01 december 2016

  Beredningsgrupp Handbok och sortiment. har gått igenom begrepp i riktlinjerna för att få en mer enhetlig termiologi och beslutat om redakionella......

 • Ändring i Handboken

  11 november 2016

  Ledningsrådet har 2016-11-04 beslutat om förändringar gällande förskrivare, kriterier och kostnadsansvar i produktanvisning för Infusionspumpar (pu......

Nyheter WebSESAM

qvnw5pukH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m