Hälso- och sjukvårdsnämnden Partille, Härryda, Mölndal

Hälso- och sjukvårdsnämnden Partille, Härryda, Mölndal är en av tolv hälso-och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämndens uppgift är att företräda dig som bor i dessa kommuner. Sammanlagt bor drygt 131 000 invånare i området.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är befolkningsföreträdare. Nämnden ansvarar för att kartlägga befolkningens behov och prioritera mellan olika behovs- och patientgrupper. En av nämndens viktigaste uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Som stöd för hälso- och sjukvårdsnämnden Partille, Härryda, Mölndal finns en tjänstemannaorganisation vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Göteborg.

Ungdomars drogvanor i Västra Götaland - så ser de ut

Under våren 2013 fick regionens ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet svara på frågor om sin användning och erfarenhet av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Resultatet har sammanställts till en rapport som ger en enhetlig och samlad bild av hur droganvändningen ser ut bland kommunernas unga invånare.
Läs pressmeddelandet här.

Rapporten och relaterad information finns på: www.vgregion.se/folkhalsa

Kontakt

Dina politiker i nämnden

Nämndsamordnare
Anna Winters
Tel: 010-44 11 408, 0702-58 49 05

Nämndsekreterare
Ben norman
Tel: 010-44 11 415, 0700-82 42 45


uiqt|wBivvi5%wqv|mz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmv5vwzuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m