InMotion för energi, miljö och hållbara transportlösningar

Logotype InMotion

Västra Götaland ska vara en av Europas ledande regioner inom miljö, energi och nästa generations hållbara transportlösningar. Det är det övergripande målet med programmet InMotion. Genom programmet delar Västra Götalandsregionen ut 150 miljoner kronor under perioden 2009-2010 för att stimulera omställning och hållbar utveckling inom näringslivet i Västra Götaland.

VindkraftverkDet rådande konjunkturläget motiverar särskilda insatser som kan ge positiva effekter på den västsvenska konkurrenskraften på såväl kort som lång sikt. Av speciell betydelse för Västra Götaland är fordons- och transportsindustrin och deras förutsättningar att möta de utmaningar de nu står inför. Samtidigt är det viktigt att bidra till utveckling och företagande inom energi- och miljöområdet.

Samlar kompetenser från industri, samhälle och kunskapsorganisationer

”InMotion” handlar om att kraftsamla kompetenser och resurser inom industri, samhälle och kunskapsorganisationer för utveckling av några strategiska framtidsområden. 

Det övergripande målet för programmet InMotion är att ”Västra Götaland ska vara en av Europas ledande regioner inom miljö, energi och nästa generations hållbara transportlösningar”. Fokus ligger på elektrifiering, det vill säga en övergång till eldrivna motorer, och på att minska beroendet av fossila energikällor.

Vem kan söka pengar genom InMotion?

Programmet InMotion ger i första hand stöd till pågående utvecklingsinsatser, bland annat med syfte att minska utvecklingstider, snabba på processer och få tillstånd konkreta avtal och överenskommelser.

Stöd från InMotion kan växlas upp med nationella resurser från till exempel Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten och KKstiftelsen. Medfinansiering finns även att söka via EU:s strukturfondsprogram och EU:s forsknings- och innovationsprogram. 

Bidrag ges till projekt och initiativ inom följande sex områden:   

  • Miljöer för kunskapsutveckling, test och demonstration.
  • Utvecklingsprojekt – produkter, tjänster och processer.
  • Internationalisering.
  • Marknadspåverkande insatser – utveckling av metoder för innovationsupphandling.
  • Företagsfinansiering.
  • Förstärkning av samverkansplattformarna Lindholmen Science Park i Göteborg och Innovatum i Trollhättan.

Fullständig information om programmets mål och möjligheter till finansiering finns i programdokumentet:

Program ”InMotion – en kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar"

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m