Blanketter

Här finns de regiongemensamma blanketter du som medarbetare kan ha behov av. Söker du blanketter som gäller en specifik förvaltning måste du kontakta respektive förvaltning.

Blanketter inom nedanstående områden finner du på Regionservice.

  • Lön och ersättning
  • Reseersättning
  • Pension (löneväxling se nedan)

Löneväxling

Avtal om löneväxling - månadsavsättning

Avtal om löneväxling - engångsavsättning

Årskort Västtrafik

Frågor och svar - Årskort

Beställningsblankett - övriga förvaltningar.pdf

Beställningsblankett - SU.pdf

Bisyssla

Här kan du som medarbetare anmäla bisyssla Länk för anmälan av bisyssla. Innan du anmäler bisysslan så måste du kolla med din chef så att det finns beslut på din förvaltning att anmälan ska ske på detta sätt. Klicka på länken och fyll i anmälan. När du trycker på skicka så går dokumentet till din närmaste chef. Du kommer sedan att få ett mail, antingen med besked om hur arbetsgivaren ser på bisysslan eller en begäran om att komplettera din anmälan. Vid frågor kontakta din chef.

Utvecklingssamtal

Utvecklingsplan

Utvecklingssamtal övergripande information

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36