Regionens hus Göteborg

Regionens hus i Göteborg består av ett nytt kontorshus för ca 1300 medarbetare och det gamla, vita stationshuset som kommer att inrymma möteslokaler. Här syns höghusdelen på 15 våningar. Den lägre delen av kontorshuset döljs bakom trädet och stationshuset. Bild från White arkitekter.
Regionens hus i Göteborg består av ett nytt kontorshus för ca 1300 medarbetare och det gamla, vita stationshuset som kommer att inrymma möteslokaler. Här syns höghusdelen på 15 våningar. Den lägre delen av kontorshuset döljs bakom trädet och stationshuset. Bild från White arkitekter.

Regionens hus ligger centralt placerat några hundra meter från Göteborgs centralstation. Det består av ett nytt kontorshus med en höghusdel på 15 våningar och en lägre del på 5 våningar sammanbyggt med det gamla stationshuset, Vita huset, som blir konferensanläggning. 

Den nya fastigheten blir arbetsplats för ca 1 300 medarbetare i Göteborg som idag är utspridda på nio olika adresser i stan. Samlokaliseringen förväntas främja  effektivitet i både arbetssätt, ekonomi och miljö. Resandet minskar, olika funktioner får tätare samband och nya arbetsformer kan utvecklas. Ett viktigt mål är också att stärka varumärket Västra Götalandsregionen, vars värderingar ska prägla det nya huset. Det ska vara funktionellt, modernt utan lyx och det ska göra intryck. Regionens hus blir först ut i den nya stadsdel som ska växa upp mellan Centralstationen och älven.


Publicerad: 2017-04-03 16:54