Mer om Regionens hus i Skövde

Hyresgäster

Omkring 360 anställda inom följande förvaltningar och bolag kommer att få sin arbetsplats i nya Regionens hus i Skövde:

 • Koncernkontoret inkl VGR IT och Inköp
 • Västtrafik AB
 • Västfastigheter
 • Naturbruksförvaltningen
 • Habilitering & Hälsa
 • Närhälsan
 • Folktandvården
 • Patientnämndernas kansli
 • Regionservice
 • Stiftelsen Skaraborgsinstitutet
 • Västarvet

Styrgrupp och arbetsgrupp

Styrgrupp:

Ann-Sofi Lodin (ordförande), regiondirektör
Lars Jansson, förvaltningschef, Västfastigheter
Lars Backström, vd, Västtrafik
Marie-Louise Gefvert, förvaltningschef, Närhälsan
Magnus Bäckström, förvaltningschef, Kultur i Väst
Joakim Björck, direktör, Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Marina Olsson, direktör, Koncernstab HR
Thomas Front, förvaltningschef, Regionservice

Arbetsgrupp:

Bengt Säterskog, projektsamordnare, Koncernkontoret
Andrea Thomsen, regionservice
Veronica Karlsson, VGR IT
Lena Alexanderson, kommunikatör, Koncernkontoret
Bosse Svensson, Västfastigheter
Carin Hall, Västtrafik
Anders Karlsson, VGR IT
Maria Björn, Säkerhet och beredskap
Maria Johansson, Habilitering och Hälsa

 

 


Publicerad: 2017-04-04 16:52