Resor och möten

Västra Götalandsregionen ska öka sin miljöprofil när det gäller resor. Det är innebörden i den nya rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen som börjar gälla den 1 maj 2017. Denna policy ersätter den tidigare resepolicyn.

Den nya policyn omfattar även möten, eftersom de till stor del styr resandet. Det är därför viktigt att skapa en möteskultur som innebär en minskad miljöpåverkan.

Rese- och mötespolicy

Riktlinje resor och möten


Publicerad: 2017-04-11 11:32