För dig som chef

- Att vara chef innebär att ha ett stort och mångfacetterat uppdrag. Det ställer höga krav på dig som person. Vi vill ge dig rätt förutsättningar att göra jobbet säger Marina Olsson, personaldirektör.
- Att vara chef innebär att ha ett stort och mångfacetterat uppdrag. Det ställer höga krav på dig som person. Vi vill ge dig rätt förutsättningar att göra jobbet säger Marina Olsson, personaldirektör.

Kurser och utbildningar

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar med några års erfarenheter av chefskap.

Nya chefer i Västra Götalandsregionen (VGR) får under två dagar möjlighet att träffas, ta del av varandras erfarenheter, knyta kontakter och därmed successivt stärka VGR som organisation och arbetsgivare.

Västra Götalandsregionen erbjuder ett utvecklingsprogram för första linjens chefer. Den 21 september startar det andra regiongemensamma kandidatprogrammet för chef över chef. Programmet leds av Koncernkontoret och kommer att bedrivas i internatform.

Delkurserna erbjuds separat men kan kombineras till en magister/masterexamen i ämnet - Ledarskap i offentlig verksamhet. Läs mer under Masterexamen/Magisterexamen. Delkurserna omfattar 7,5 eller 15 högskolepoäng och bedrivs under en respektive två terminer.

Vill du vara med och bidra till utvecklingen inom chefs- och ledarutveckling i Västra Götalandsregionen? Syfte med programmet är att utveckla dig som chef i ditt ledarskap genom utbyte av kunskap och erfarenheter. Programmet skapar förutsättningar för att dela och hitta nya synsätt samt att bygga chefsnätverk.

Din förvaltning har nu möjligheten att nominera stabsfunktionschefer (t.ex. chefer för funktionerna Ekonomi, HR, Kommunikation och Utveckling) till ett VGR-gemensamt utvecklingsprogram som ger möjlighet till utveckling för såväl deltagarna själva som för våra verksamheter. Ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet


Publicerad: 2017-04-11 10:58