Det personliga ledarskapet

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar med några års erfarenheter av chefskap.

Målgrupp

Första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar och som har några års erfarenhet av chefskap.

Syftet med programmet

Att höja medvetenheten om sig själv som chef i samspel med sina medarbetare och i sin funktion som chef inom Västra Götalandsregionen.

Lärmål

Utifrån regionens chefskriterier erbjuder programmet bland annat möjlighet till

  • ökad trygghet och mod i chefsrollen
  • ökad reflektionsförmåga
  • ökad insikt om makt och påverkan
  • ökad medvetenhet om egna val
  • ökad förmåga att hantera dilemman
  • ökad förmåga att släppa kontroll 
  • ökad förmåga att känna sina gränser 

Omfattning

Nio dagar fördelade på tre internat. 

Datum för program 20

13-15 december 2017
10-12 januari 2018
7-9 februari 2018

Datum för program 21

10-12 januari 2018
7-9 februari 2018
14-16 mars 2018

Innan kursstart sker också ett individuellt avstämningsmöte via telefon från kursledaren.

Anmälan

Antalet platser är begränsat till 12 deltagare per programomgång.

Koordinera och prioritera alla ansökningar internt inom förvaltningen eller verksamheten innan du gör din anmälan. Kontakta din lokala personalavdelning för ytterligare information kring anmälan.

Sista nomineringsdagen till program 20 och 21 är den 17 november. 

Kursavgift

Den subventionerade kurskostnaden är 16.500 per deltagare inklusive internatkostnader, inte resekostnader. Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen.  

Kursledare

Program 20: Ingela Berggren, Nordmark Utveckling AB
Program 21: Marianne Nordmark, Nordmark Utveckling AB 

Programansvarig

Åsa Udd
Koncernkontoret, Koncernstab HR
E-post: E-postadress
Mobil: 0700-20 75 84

Länkar

Det personliga ledarskapet, programmets form och innehåll

Till Chefsplatsen, Utveckling av Chefer på VGR:s intranät

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33