Det personliga ledarskapet

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar med några års erfarenheter av chefskap.

Målgrupp

Första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar och som har några års erfarenhet av chefskap.

Syftet med programmet

Att höja medvetenheten om sig själv som chef i samspel med sina medarbetare och i sin funktion som chef inom Västra Götalandsregionen.

Lärmål

Utifrån regionens chefskriterier erbjuder programmet bland annat möjlighet till

  • ökad trygghet och mod i chefsrollen
  • ökad reflektionsförmåga
  • ökad insikt om makt och påverkan
  • ökad medvetenhet om egna val
  • ökad förmåga att hantera dilemman
  • ökad förmåga att släppa kontroll 
  • ökad förmåga att känna sina gränser 

Omfattning

Nio dagar fördelade på tre internat.

Datum för Program 17

22-24 februari 2017
5-7 april 2017
3-5 maj 2017

Datum för Program 18

1-3 mars  2017
10-12 april 2017
31 maj-2 juni 2017

Innan kursstart sker också ett individuellt avstämningsmöte.

Anmälan

Antalet platser är begränsat till 18 deltagare per programomgång.

Koordinera och prioritera alla ansökningar internt inom förvaltningen eller verksamheten innan du gör din anmälan. Kontakta din lokala personalavdelning för ytterligare information kring anmälan.

Sista nomineringsdagen till program 17 är den 20 januari och för program 18 är det den 27 januari.

Kursledare

Marianne Nordmark

Kursavgift

Den subventionerade kurskostnaden är 15 500 per deltagare inklusive internatkostnader, inte resekostnader. Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen.  

Internkonsult program 17

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Internkonsult program 18

Anna Bjarnegård

Fysioterap/sjukgym
Telefonnummer
E-post

 

För mer information kontakta:

Katarina von Homeyer
Koncernkontoret
Koncernstab HR
E-postadress
0730-32 62 01

Det personliga ledarskapet, programmets form och innehåll 

Till Chefsplatsen utveckling av Chefer på VGR:s intranät

 


Publicerad: 2017-04-04 13:25