Introduktionsprogram för chefer

Nya chefer i Västra Götalandsregionen (VGR) får under två dagar möjlighet att träffas, ta del av varandras erfarenheter, knyta kontakter och därmed successivt stärka VGR som organisation och arbetsgivare.

Introduktionsprogrammet ska öka chefers kunskap om VGR:s uppdrag och värdegrund, ge koncernledningens syn på ledarskap och öka kunskapen om VGR:s ansvarsområden och organisation. Dagarna genomförs i internatform där middag och övernattning ingår.

Introduktionsprogrammet är en del av VGR:s chefsförsörjningsprocess och nyblivna chefers introduktion. 

Läs mer om VGR:s chefsförsörjningsprocess på intranätet

Målgrupp

Nytillträdda chefer i Västra Götalandsregionen

Datum

17–18 maj 2017

Program för dagarna

Anmälan

Du anmäler dig till introduktionsprogrammet genom regionkalendern. Vid uteblivet deltagande debiteras 2000 kronor.

Anmäl dig via regionkalendern

Konferensanläggning och boende

Konferensen kommer att äga rum på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg. Anläggningen ligger i Nya Varvetområdet, intill södra strandkanten vid Göta älvs utlopp i Göteborg. Du bor i ett enkelrum på Dockyard Hotel som ligger intill VGR Campus Nya Varvet.

Läs mer om anläggningen, boendet och hur du tar dig dit nedan.

VGR Campus Nya varvet

Dockyard Hotel

Västtrafiks reseplanerare

Kostnad

Varje förvaltning står för respektive deltagares lön och resekostnad. Övriga kostnader betalas av koncernstab HR på Koncernkontoret.

Niklas Sjöström

Programansvarig
Telefonnummer
E-post

Suzanne Nåfors

Vid praktiska frågor, till exempel anmälan
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-20 11:35