Regiongemensamt Mentorprogram

Vill du vara med och bidra till utvecklingen inom chefs- och ledarutveckling i Västra Götalandsregionen? Syfte med programmet är att utveckla dig som chef i ditt ledarskap genom utbyte av kunskap och erfarenheter. Programmet skapar förutsättningar för att dela och hitta nya synsätt samt att bygga chefsnätverk.

Mentor – vem är det och vad ger det?

En mentor är en mycket erfaren första linjens chef eller chef över chef som vill bidra till att utveckla adeptens ledarskap.

Mentorn ger stöd och vägleder adepten att söka och utforska gränser i sin yrkesroll. Mentorskapet handlar till skillnad från handledning och experthjälp om att skapa förutsättningar för att utveckla det personliga ledarskapet.&nbs Förutom den egna drivkraften att dela med sig av sina erfarenheter så upplevs mentorskap som meningsfullt och meriterande.

Ansökan

Respektive mentorkandidat ansöker till programmet. Kandidaten är av sin chef bedömd att vara en chef som i sitt chefskap agerar enligt Västra Götalandsregionens chefskriterier. Urval och matchning av mentor-/adeptpar beräknas vara klart cirka en månad innan programstarten och då kommer alla deltagare att får ett skriftligt besked. För ansökan scolla längre ned.


Adept – vem är det och vad ger det?

Adepten är du som är chef på första linjens nivå och vill utveckla ditt ledarskap

I mentorskapet får du som adept tillgång till en kvalificerad mentor för att utveckla det personliga ledarskapet.

Ansökan

Vi vill att ansökande adepts chef är delaktig i nomineringen och bekräftar att adepten ges möjlighet att få en mentor. Respektive kandidat ansöker till programmet. Kandidaten är av sin chef bedömd som en god representant och anses kunna stärkas och utvecklas i programmet. För ansökan till adept eller mentor, scrolla längst ned.

Antal deltagare: I varje program begränsas antalet mentorer och adepter till 15 par.

Urval och matchning av mentor-/adeptpar beräknas vara klart cirka en månad innan programstarten och då kommer alla deltagare att får ett skriftligt besked om de är antagna eller ej.

Exempel på kommentarer från tidigare deltagare:

- Jag hade med största sannolikhet slutat som chef inom VGR om jag inte deltagit i programmet under året som gått. Mycket bra program.
- Engagemang från deltagare och handledare.
- Bra med matchningen, bra att det var så varierande verksamheter.
- Att få ha någon som bollplank, vägledning, råd och stöd.
- Att få möjlighet att dela med sig av upplevelser kring ledarskap.

Programtider

Programmets omfattning sträcker sig över 1 år, där tre inplanerade träffar i storgrupp kommer att genomföras. Mellan programträffarna bokar mentorn och adepten sina egna träffar (cirka 10 träffar).

Program 6: 

Adepter och mentorer träffas heldagar: 16/5 2017, 29/9 2017 och 23/3 2018.
(Mentorer träffas halvdagar: 15/9 2017 och 26/1 2018 på Gullbergsvass Konferens.)

Plats för heldagarna:
VGR Campus Nya varvet, Västra Frölunda i Göteborg

När du ansöker som mentor eller adept - vänligen boka upp datumen ovan redan nu utifall du blir antagen.

Avgift

Den subventionerade kostnaden är 2.000 kr/adept. För mentorer utgår ingen avgift.
Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen.
Resekostnaden betalas av den egna förvaltningen.

Programledare

Joacim Andersson, Actea Consulting

Frågor angående programmet

Anna Bjarnegård

Fysioterap/sjukgym
Telefonnummer
E-post

 

Frågor angående din anmälan

Margareta Bogren

Kurs och konferensadministration
Telefonnummer
E-post

Ansökan till Mentorprogram 6

Ansöker som Mentor

Ansöker som Adept

Urval och matchning av mentor-/adeptpar beräknas vara klart cirka en månad innan programstart. Vänligen lägg in alla datum i din kalender redan nu utifall du blir antagen.

Sista ansökningsdagen är 3 april 2017

Programblad för det regiongemensamma mentorsprogrammet

Regiongemensamt mentorprogram, drivs på uppdrag av Koncernkontoret, Koncernstab HR. Här kan du läsa mer om utbildningar för chefer på VG-regionens intranät 


Publicerad: 2017-04-27 13:11