Du som studerar

För dig som studerar och funderar på en framtid hos Västra Götalandsregionen finns flera ingångsvägar. Du som går på gymnasiet kan göra feriepraktik på sommaren och du som pluggar på universitet eller högskola kan göra din praktik eller skriva ditt examensarbete hos oss.

Träffa oss!

Vi vill gärna prata om jobb och framtid i VGR med dig. 2017 kan du träffa oss på:

  • Gymnasiedagarna 10-12 oktober i Göteborg
  • Kunskap & Framtid 23-25 november i Göteborg

Examensarbete

Du som studerar på en eftergymnasial utbildning och är intresserad av att skriva ditt exmensarbete hos oss, kontakta:

E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-04-27 10:53