Praktiktjänstgöring för psykologer (PTP)

Västra Götalandsregionen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för psykologer. Genom rekrytering av PTP-psykologer vill vi säkerställa framtida behov av psykologer i Västra Götaland.

Under PTP-året påbörjar PTP-psykologen sin utveckling mot en professionell identitet genom att tillämpa de kunskaper psykologutbildningen givit. PTP ger övning och fördjupade kunskaper i yrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation.

Alla PTP-psykologer i Västra Götalandsregionen erbjuds att delta i ett PTP-progam. Programmet består av PTP-dagar som belyser olika områden inom psykologverksamheten. Tid och tillfälle ges också till reflektion om psykologrollen och till att besvara frågor som väckts under året som PTP. Programmet hålls ihop av studierektorer.

PTP-program

  • Sveriges största PTP-program.
  • PTP-tjänstgöring på kvalitetssäkrad PTP-plats.
  • Handledning av leg psykolog som har arbetat minst tre år som psykolog.
  • Forskar-PTP.
  • Psykolognätverk.
  • Utvärdering.

I Västra Götalandsregionen finns ett kompetensråd för psykologer vars uppgift är att arbeta för att skapa likvärdiga förutsättningar för en långsiktigt, jämn och högkvalitativ psykologverksamhet i regionen. Som en del av detta arbete ansvarar kompetensrådet för kvalitet och uppföljning av PTP-programmet samt för fördelning av eventuella centrala medel. PTP-Studierektorsfunktionen verkar inom ramen för kompetensrådets arbete.

Senast uppdaterad: 2018-01-16 14:59