Kliniskt basår

Det är viktigt med en bra och trygg start i arbetslivet. Som nyutbildad sjuksköterska (med maximalt 4 månaders yrkeserfarenhet) genomgår du det kliniska basåret som ny medarbetare hos oss. Det är en introduktion som ger dig en trygg start och möjligheten att utvecklas i din profession och yrkesidentitet.

Så fungerar kliniskt basår i Västra Götalandsregionen

Som nyutbildad sjuksköterska med maximalt 4 månaders yrkeserfarenhet genomgår du det kliniska basåret hos oss i VGR. Det kliniska basåret innebär att du under ett år får möjligheten att växa in i din nya roll som sjuksköterska och medarbetare.

Det kliniska basåret innebär att du får:

  • En tillsvidareanställning som legitimerad sjuksköterska
  • Arbeta under eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska
  • Två placeringar som ger dig bredd och djup i din profession som sjuksköterska
  • Processinriktad omvårdnadshandledning och föreläsningar i aktuella ämnen
  • En strukturerad introduktion till arbetet inom sjukhuset och de vårdavdelningar du kommer att arbeta på under basåret
  • Möjlighet att auskultera i andra verksamheter än där du arbetar

Ansvar och kompetens styr löneutvecklingen

Kliniskt basår är den första nivån av sex i VGR:s karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor. Som sjuksköterska i VGR börjar du med en individuell startlön som sedan ökar i takt med din kompetens och ditt ansvar. Med karriärutvecklingsmodellen vill vi skapa förutsättningar för dig att göra karriär i VGR.

Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor

Glöm inte din legitimation!

Du behöver ha din legitimation från Socialstyrelsen för att kunna bli anställd som sjuksköterska.

Ansök om din legitimation hos Socialstyrelsen

Senast uppdaterad: 2018-01-16 14:59