Karriärutvecklingsmodell för undersköterskor, skötare och barnsköterskor

Du ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. Därför har du som är undersköterska, barnsköterska och skötare i Västra Götalandsregionen en individuell kompetensutvecklingsplan. Den stöttar dig i din karriär hos oss.

Du som är undersköterska, skötare eller barnsköterska i Västra Götalandsregionen ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. Tillsammans med din chef, under dina utvecklings- och lönesamtal, tar ni fram din individuella kompetensutvecklingsplan. Den utgår både från dina förutsättningar och verksamhetens behov. Med kompetensutvecklingsplanen som utgångspunkt planerar vi tillsammans din fortsatta karriär hos oss.

Från nybörjare till expert genom fyra nivåer

Karriärutvecklingsmodellen består av fyra nivåer där du kan ta dig från nybörjare till expert. I din kompetensutvecklingsplan framgår vilken nivå du befinner dig på nu och vilka vägar du kan ta för att utvecklas i ditt yrke. De olika nivåerna visar vilka möjligheter du har som medarbetare i Västra Götalandsregionen och vad som krävs av dig för att du ska nå de olika nivåerna.

Löneutvecklingen följer yrkesutvecklingen

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för jämlika löner. I karriärutvecklingsmodellen finns en tydlig koppling till din löneutveckling. När din kompetens och ditt ansvar ökar genom yrkesutveckling kan också lönen påverkas. Med karriärutvecklingsmodellen vill vi skapa förutsättningar för en attraktiv karriär i Västra Götalandsregionen.

Flera alternativa karriärvägar

Den karriärutvecklingsmodell som beskrivs här handlar om det patientnära arbetet. Utöver det patientnära arbetet kan du även utveckla dig inom verksamhetsutveckling och pedagogik eller som chef. Dessutom finns det fler karriärvägar på din förvaltning. De möjligheterna kan förvaltningen identifiera och beskriva. Gemensamt för alla karriärvägar är att fördjupningar ska planeras utifrån samma nivåer – från nybörjare till expert.

Karriärutvecklingsmodellen i fyra nivåer

Så utvecklar vi din kompetens

I Västra Götalandsregionen börjar din karriär som nyutbildad undersköterska, skötare eller barnsköterska med en introduktion som låter dig växa in i din nya yrkesroll. Tillsammans med din chef tar ni fram en introduktionsplan och din individuella kompetensutvecklingsplan. Från och med nu har du regelbundna uppföljningar och avstämningar med din chef för att din kompetens ska utvecklas enligt plan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

När du har introducerats i verksamheten börjar du utföra självständigt omvårdnadsarbete tillsammans med kollegor. För att du ska kunna utvecklas i din roll får du kontinuerlig handledning och reflekterande samtal. Tillsammans med dina kollegor deltar du även i verksamhetens arbetsplatsträffar, internutbildningar och utvecklingsdagar. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 1.

Formella krav

  • Nyutbildad undersköterska, skötare eller barnsköterska
  • Påbörjar verksamhetens introduktion

Så utvecklar vi din kompetens

Med mer erfarenhet har du möjlighet att introducera nya kollegor samt handleda elever och studenter. Du genomgår både en handledar- och studenthandledarutbildning för att känna dig trygg som handledare. Dessutom finns det kurser och utbildningar som är riktade mot specifika ansvarsområden relaterade till den vårdenhet som du arbetar på.
Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Som erfaren undersköterska, skötare eller barnsköterska är du delaktig i ett eller flera ansvarsområden i verksamheten. Tillsammans med andra i ditt team medverkar du i verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten för att öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 2.

Formella krav

  • Erfaren undersköterska, skötare eller barnsköterska
  • Genomgått verksamhetens introduktion

Så utvecklar vi din kompetens

Du får utveckla din kompetens både utifrån det ansvarsområden som finns inom din verksamhet och utifrån andra verksamheter. Det ger dig en bred och djup kompetens. Utvecklingen sker genom till exempel arbetsrotation, auskultation, uppgiftsväxling eller särskilda utvecklingsinsatser. För att utvecklas som handledare genomgår du även utbildning för att kunna ta uppdrag som huvudhandledare.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du utvecklar och bedriver självständigt arbete inom dina ansvarsområden. Tillsammans med andra i ditt team medverkar du i verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten för att öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet. Du är mentor för nya kollegor, elever och studenter samt fortsätter att handleda elever och studenter.

Din kompetens gör att du kan hantera oförutsedda händelser och du har god förmåga att prioritera. Du har utvecklat en förmåga att hantera och analysera komplexa situationer. Din förmåga att förutse oväntade effekter och konsekvenser gör att du tidigt i processen kan identifiera problem. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 3.

Formella krav

  • Uppnått mål och överenskommelser enligt din individuella kompetensutvecklingsplan

Så utvecklar vi din kompetens

Du får utveckla din kompetens utifrån de ansvarsområden som finns inom din verksamhet och verksamhetens behov. Som ytterligare fördjupning får du fortbildning inom ditt specialområde genom kurser, utbildningar och konferenser.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du utför självständigt patientnära arbete utifrån din specialistkompetens. Det patientnära arbetet ska helst omfatta minst 50 procent. Tillsammans med andra i ditt team leder du verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten för att öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet.

Du förmedlar din kunskap genom att föreläsa och undervisa i internutbildningar. Du introducerar nya kollegor, är mentor för nya kollegor, elever och studenter samt fortsätter att handleda elever och studenter. Du kan vara huvudhandledare.

Formella krav

  • Uppnått mål och överenskommelser enligt din individuella kompetensutvecklingsplan
  • Utbildning från yrkeshögskola eller relevanta kurser vid högskola eller universitet

Gunilla Persson

Kontaktperson
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-16 14:59