VGR Akademin - utbildning och kompetensutveckling

VGR Akademin är Västra Götalandsregionens kompetensutvecklingscentrum. VGR Akademin finns på VGR Campus Nya Varvet, som också är en del av verksamheten. VGR Akademins uppdrag är att skapa förutsättningar för bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för medarbetarna i Västra Götalandsregionen.

VGR Akademin bildades augusti 2016 och på vår hemsida kommer på sikt en sökbar katalog med regiongemensamma utbildningar att presenteras tillsammans med andra tjänster som riktar sig till våra medarbetare och samarbetspartners.

I VGR Akademin ingår för närvarande

 • VGR Campus Nya Varvet.
 • PLUS, VGR:s introduktionsprogram för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Regionövergripande studierektor för läkare under utbildning.
 • Regionutvecklare med uppgift att skapa en struktur och organisation inom VGR för kompetensutveckling av psykologer.

VGR Akademins uppdrag är att

 • stödja implementeringen av den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen
 • vara ett kunskapsstöd för förvaltningar och verksamheter om hur kompetensutveckling kan organiseras och genomföras
 • bedriva regiongemensam utbildning för medarbetare och chefer i VGR
 • ansvara för att samordna och driva regiongemensam utbildning
 • samordna arbetet med kompetensutveckling i VGR
 • tillsammans med förvaltningarna utveckla ett arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling på region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå
 • stötta regionala nätverk som arbetar med kompetensutveckling i VGR
 • utveckla e-lärandet som en del i en systematisk kompetensutveckling
 • ansvara för VGR:s externa kontakter för kompetensutveckling (universitet, högskolor, utbildningsföretag och andra utbildningsanordnare)


VGR Akademin är en del av Koncernkontoret, Koncernstab HR, och finns på VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms Väg 25, 426 71 Västra Frölunda 

Välkommen att kontakta oss på VGR Akademin!

Eva Lundh

Avdelningschef
E-post

Anna Wreeby

Utvecklingsledare
E-post

Erika Östling

Utvecklingsledare
E-post

Eva Engström

Studierektor
E-post

Åsa Gustavsson

Regionutvecklare
E-post

Senast uppdaterad: 2018-03-06 15:45