PLUS - lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

PLUS står för Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal. PLUS kompletterar deltagarnas tidigare utbildning med kunskap om och förhållningssätt inom svensk hälso- och sjukvård med kurser i svenska språket upp till nivå C1 för de som behöver det.

Information om ubildning för utlandsutbildad vårdpersonal

Kalender

Plus för läkare startar: 4 september, 16 oktober och 27 november på Campus Nya Varvet

Plus för sjuksköterskor/fysioterapeuter startar: 8 maj på Campus Nya Varvet

Plus för tandläkare startar preliminärt: 15 januari 2018 på Campus Nya Varvet

Global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal

WHO, World Health Organization, har utformat en global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal. WHO-koden består av tio artiklar och där står att: "all migrerande hälso- och sjukvårdspersonal bör erbjudas lämpliga introduktions- och orienteringsprogram som gör att de fungerar säkert och effektivt inom destinations- landets hälsosystem".

Kontakt

Programchef Inger Hagqvist E-postadress

Koordinator Marie da Silva Oliveira E-postadress

Programledare

Ausra Saxvik, Sebastian Wallén och Hanne Wallström

E-postadress


Publicerad: 2017-04-11 10:45