PLUS - lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

PLUS står för Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal. PLUS kompletterar deltagarnas tidigare utbildning med kunskap om och förhållningssätt inom svensk hälso- och sjukvård med kurser i svenska språket upp till nivå C1 för de som behöver det.

Kalender

Plus för läkare startar: 6 februari, fåtal platser kvar och 9 maj 2018 på Campus Nya Varvet

Plus för sjuksköterskor/fysioterapeuter och psykologer startar: 16 januari 2018 på Campus Nya Varvet

Plus för tandvårdspersonal startar preliminärt: 21 maj 2018 på Campus Nya Varvet

Global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal

WHO, World Health Organization, har utformat en global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal. WHO-koden består av tio artiklar och där står att: "all migrerande hälso- och sjukvårdspersonal bör erbjudas lämpliga introduktions- och orienteringsprogram som gör att de fungerar säkert och effektivt inom destinations- landets hälsosystem".

Dokument

Titel

Kontakt

Programchef Inger Hagqvist E-postadress

Koordinator Marie da Silva Oliveira E-postadress

Programledare

Ausra Saxvik, Sebastian Wallén, Hanne Wallström, Henrik Nyström och Elisabeth Ohlson

E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35