För dig som anställer utlandsutbildad vårdpersonal

Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer.

PLUS innebär att du inom ett år har en medarbetare som utöver sin utbildning också behärskar bra svenska, har god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor samt är förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring sjukvården. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och frigör tid och resurser för både dig och dina kollegor.

2017 startar 5 program för läkare samt 1 program för sjuksköterskor/ fysioterapeuter/ arbetsterapeuter som är anställda i Västra Götalandsregionen. Det finns nu även möjlighet för psykologer att gå PLUS. 

  • Deltagaren ska ha kunskaper i svenska språket som motsvarar minst nivå B2, enligt den europeiska språkskalan (GERS) och ska ha genomgått diagnostiskt språktest
  • Särskilt förordnande för läkare som inte har svensk legitimation söks hos Socialstyrelsen 
  • PLUS börjar med 4 veckors heltids språkundervisning i svenska för deltagare som inte är uppväxta i Sverige
  • Därefter fortsätter PLUS med 1 PLUS-dag per vecka och språkundervisning 1 dag varannan vecka
  • PLUS språkundervisning planeras utifrån deltagarnas färdighetsnivå och har som mål att språknivån för svensk legitimation (C 1 enligt GERS) nås under programtiden
  • PLUS-programmet ska prioriteras i läkarens schema och tid ska finnas att utföra studieuppgifter, minst 1 timme per vecka behövs för instudering- och skrivuppgifter i svenska

Kostnad

PLUS drivs av Västra Götalandsregionen. Programavgiften delas upp i en startkostnad på 15 000 kronor per deltagare, och resten debiteras deltagarens verksamhet efter avslutat program.

  • PLUS med språk kostar inklusive startavgift 65 000 kronor.
  • PLUS utan språk kostar inklusive startavgift 40 000 kronor

Anmälan görs av verksamhetschef via mejl

E-post: E-postadress

Tidig anmälan gör att PLUS bäst kan svara mot efterfrågan.

PLUS välkomnar anmälningar av utlandsutbildade läkare/sjuksköterskor/fysioterapeuter/psykologer med flera yrkesgrupper med behov av introduktionsprogram!

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33