För läkare

För dig som fått din utbildning utomlands. Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer.

PLUS innebär att du får full nytta av din utbildning. PLUS underlättar samarbetet med arbetskamrater, mötet med patienter och kontakterna med till exempel Försäkringskassan, kommunen och apoteken. Du kommer snabbar in i arbetsgruppen och möjlighet till delaktighet ökar. Du blir en tydligare del av ett sammanhang där dina kunskaper bättre kommer till sin rätt. Dessutom blir du en del av ett nätverk med läkare som har liknande erfarenheter.

Fakta om PLUS

Programmet riktar sig till läkare med utländsk läkarexamen och arbete i Västra Götaland. Efter inledning med fyra veckors intensiv språkundervisning arbetar läkaren 3-4 dagar i veckan på sin ordinarie arbetsplats och gör en PLUS-dag per vecka under programtiden. Läkare utan svensk legitimation kan under PLUS arbeta under särskilt förordnande.

PLUS-dagen består oftast av en halvdag teori och en halvdag med handledning i grupp. PLUS använder sig av vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva och bidrar till varandras lärande. PLUS omfattar 40 veckor.

Vad ingår i PLUS för läkare?

 • Grupphandledning med reflektion kring egna erfarenheter och teoretiska avsnitt, under ledning av erfarna läkare
 • Fortsättningskurs i svenska med mål att deltagaren ska nå C1 för att kunna få svensk läkarlegitimation inom ett kalenderår
 • Ämnen relaterade till professionellt förhållningssätt i svensk hälso- och sjukvård; t.ex. interprofessionellt samarbete, etik, medicinskt ledarskap, genus och mänskliga rättigheter.
 • Patientcentrerad  vård
 • Kommunikation
 • Försäkringsmedicin
 • Läkemedelsförskrivning
 • Författningar och lagar
 • Psykisk ohälsa
 • Infektionsbekämpning
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation
 • Kortare auskultation inom annan medicinsk verksamhet än deltagaren arbetar i

PLUS starter för läkare 2018

6 februari
9 maj
5 september
november, datum ej bokat

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:36