För sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

För dig som fått din utbildning utomlands. Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer.

PLUS innebär att du får full nytta av din utbildning. PLUS underlättar samarbetet med arbetskamrater och mötet med patienter och anhöriga. Du kommer snabbare in i arbetsgruppen och möjligheten till delaktighet ökar. Du blir en tydligare del av ett sammanhang där dina kunskaper bättre kommer till sin rätt. Dessutom blir du en del av ett nätverk med kollegor som har liknande erfarenheter.

PLUS för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter inleds med fyra veckors intensiv språkundervisning och därefter 1 PLUS-dag per vecka och 1 språkdag varannan vecka. Övrig tid arbetar deltagaren på sin ordinarie arbetsplats.

PLUS-dagen består oftast av en halvdag teori och en halvdag med handledning i grupp. PLUS använder sig av vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva och bidrar till varandras lärande. PLUS omfattar cirka 40 veckor. Under hela tiden tillhör deltagarna en grupp med en senior kollega som handledare. Därmed skapas möjlighet till reflektion och löpande tillämpning av det som lärs ut under programmet.

Nästa program startar den 16 januari

Välkomna att skicka in anmälningar!

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:36