För tandvårdspersonal

Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer

Fakta om PLUS för tandvårdspersonal

Programmet riktar sig till tandhygienister och tandläkare med utländsk utbildning och arbete i Västra Götaland. Tre till fyra dagar i veckan arbetar du på din ordinarie arbetsplats och en till två dagar i veckan är du på PLUS. PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, språkkurs där kommunikation och kultur är viktiga delar samt grupphandledning under ledning av erfaren kollega. PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva och bidrar till varandras lärande. Programtiden är 40 veckor.

Vad ingår i PLUS för tandvårdspersonal?

  • Grupphandledning med reflektion kringa egna erfarenheter och teoretiska avsnitt, under ledning av erfarna kollegor
  • Fortsättningskurs i svenska
  • Tandvårdsorganisation
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation
  • Dokumentation
  • Ämnen relaterade till professionellt förhållningssätt i svensk tandvård; t. ex. interprofessionellt samarbete, etik, medarbetarskap, genus och mänskliga rättigheter.
  • Personcentrerad vård
  • Samarbete med andra aktörer inom tandvården
  • Läkemedelsförskrivning
  • Författningar och lagar

PLUS för tandvårdspersonal startar

preliminärt maj 2018

Senast uppdaterad: 2018-01-19 10:58