Utbildningsenheten för psykologer

Utbildningsenhetens uppdrag är att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Det innebär utbildningsaktiviteter på specialistnivå och i det livslånga lärandet som på ett tydligt sätt lägger fokus på att göra skillnad för dem vi finns till för.

Stort fokus kommer vara på att psykologen ska kunna använda sina kunskaper i verksamheten, på patientcentrering och jämlik vård. Utbildningsenheten kommer också att utgöra ett stöd till lokala studierektorer, psykologer, chefer, utbildare, mentorer, verksamhetsutvecklare med flera, genom nätverk och samarbete samt kunskapsutbyte. Samarbete med universitet, externa utbildningsanordnare och andra regioner ligger också inom enhetens uppdrag.

Utbildningsenheten kommer engagera VGR-anställda psykologer som utbildare, mentorer och handledare och på så sätt bidra till karriärutvecklingsmöjligheter för psykologer inom Västra Götalandsregionen. Utbildningsenheten kommer kontinuerligt att arbeta med uppföljning och utvärdering av sin verksamhet.

Enheten arbetar i nära samarbete med studierektorer för PTP och Kompetensrådet för psykologer samt regionens olika verksamheter.

Pågående och planerade aktiviteter

Specialistkurser inom Specialistordningen för psykologer

  • Introduktionskurs till specialistutbildningen för psykologer, 30 platser, startade januari och avslutas mars 2018.
  • Introduktionskurs till specialistutbildningen för psykologer, 30 platser med start 15 oktober och avslut december 2018. 
    Mer information om utbildningen och anmälan
  • Specialistkollegium, 32 platser med start höst 2018 och avslut vår 2021. Mer information kommer inom kort.

Livslångt lärande

Här kommer kurser och utbildningsaktiviteter finnas för dig som redan är specialist eller som behöver vidareutbildning utanför ramen för specialistutbildningen.

Seminarier

I våra kommande seminarier lyfter vi fram kunskapsområden som är aktuella för psykologer inom VGR.

Åsa Gustavsson

Studierektor STP
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-03-06 15:41