Västtrafik

Västtrafik

Västtrafiks webbplats - med reseplanerare, information om biljetter, priser och kontaktuppgifter

Västtrafik är det företag som planerar och upphandlar den skattesubventionerade kollektivtrafiken i Västra Götaland, på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Västtrafik drivs i aktiebolagsform, och är idag helägt av Västra Götalandsregionen. Det är politikerna i regionfullmäktige som bestämmer hur kollektivtrafiken ska bedrivas, på en övergripande nivå. Västtrafik beslutar i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var hållplatser ska ligga, hur ofta en buss ska gå eller om en linje ska läggas ner. 

Regionfullmäktige bestämmer hur stor del av Västra Götalandsregionens budget som ska gå till kollektivtrafiken, och tar var fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram, som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på medellång och lång sikt.  Till sin hjälp har de en politisk nämnd, Kollektivtrafiknämnden, som lämnar förslag till beslut i långsiktiga strategiska frågor, medan Västtrafik arbetar med mer operativa frågor på kortare sikt (1-4 år). 

Om Västtrafik ser att det till exempel behöver köpas in tio nya tåg för att klara de mål som politikerna i regionfullmäktige har satt upp, så är det regionfullmäktige som beslutar om Västtrafik ska få pengar till detta. Men Västtrafik upphandlar tågen, och bestämmer vilka tåg som ska köpas in. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37