Konsultcheckar

Konsultcheckar från Västra Götalandsregionen

Konsultcheck är ett bidrag som kan ges för utgifter för externa konsultkostnader för marknadsutveckling, produktutveckling, miljöcertifiering, industridesign med mera. Dock är det inte fråga om utgifter för företagets normala drift.

Konsultchecken får uppgå till högst 150 000 kronor och får täcka högst 50 procent av externa kostnader.

Syftet med finansieringen är att genom externa konsulttjänster öka företagets sysselsättning och/eller produktion. Konsultcheckar kan ges i hela Västra Götaland till bland annat miljöcertifiering, internationalisering och produktutveckling.

Information om konsultcheck samt ansökningsblankett hittar du i högersplaten på den här sidan. Ansökningsblanketten går att fylla i direkt på skärmen.

Kontaktpersoner:

Marianne Gustafsson
This is a mailto link 
Telefon 010-44 13 687
Mobil: 070-886 21 61

Jane Boyton
This is a mailto link 
Telefon: 010-44 11 645
Mobil: 070-528 19 26 

Gabriel Skarbäck
This is a mailto link
Telefon: 010-44 10 583
Mobil: 070-348 59 70

uiqt|wBuizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{mrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBOijzqmt5{sizjiksH%vozmoqwv5{mOijzqmt5{sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m