Konsultcheck

Sidan är arkiverad.

Konsultchecken ska hjälpa företag att stärka sin kompetens inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Företaget genomför insatsen med hjälp av en utomstående resurs (konsult). Insatsen ska vara avgränsad i tid och bidra till att utveckla företaget. 

Hur mycket kan man söka?

Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 10 000 kr behandlas inte.

Vem kan söka?

 • Små eller medelstora företag som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. 
 • Företag med max 249 anställda. Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda. 
 • Företag som till högst 25 procent ägs av ett eller flera andra företag.

Vem kan inte söka?

 • Företag inom handel, jordbruk och fiske. 
 • Tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider konkurrensen.
 • Entreprenadföretag.
 • Företag med mer än 50 miljoner euro i årsomsättning eller mer än 40 miljoner euro i balansomslutning.

Till vad kan jag få konsultcheck?

Konsultchecken kan du enbart använda till externa konsultinsatser. Dessa kan bland annat användas till: 

 • ökad försäljning/marknadsplan
 • marknadsutvidgning/exportförsäljning
 • produktutveckling (varor och tjänster)
 • organisationsanpassning för tillväxt
 • miljö/kvalitetscertifiering

Hur bedömer vi din ansökan?

Varje ansökan prövas individuellt där vi framför allt bedömer om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stödet. Vi prioriterar utveckling och förnyelse, liksom åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Därutöver tittar vi också på


Hur ansöker jag om en konsultcheck?

Skicka din ansökan med bilagor till Västra Götalandsregionen på angiven adress. Ansökningsblanketter hittar du till höger på sidan.

Hur får jag pengarna?

Utbetalning görs efter att insatsen är genomförd och betald och när den faktiska kostnaden är redovisad.

Kontaktpersoner:

Gabriel Skarbäck
 
Telefon: 010-44 10 583 
Mobil: 070-348 59 70

Marianne Gustafsson
 
Telelefon 010-44 13 687
Mobil: 070-886 21 61

Jane Boyton
 
Telefon 010-44 11 645
Mobil: 070-528 19 26

 

Oijzqmt5[sizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{mrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m