Kulturregionen Västra Götaland

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Aktuellt

Västra Götalandsregionen kulturnämnd bjuder in till Kulturting Västra Götaland 2017, ett nytt kulturpolitiskt forum för politiker och tjänstepersoner.

Följ Kulturting Västra Götaland 2017 live på vår hemsida!

Kunskapsdag om delaktighet, 24 november 2017, 9.00–16.00, Scandic Crown, Göteborg

Kulturnämnden har beslutat att inte betala ut Översättarstödet under 2017. Samtidigt gav nämnden kulturchefen i uppdrag att utreda stödet och återkomma inför 2018 med ett svar som bättre motsvarar målgruppens behov och mediebranschens utmaningar.

Är du politiker eller tjänsteperson inom region, kommunalförbund eller kommun? Arbetar du med kulturfrågor, samhällsbyggnadsfrågor eller näringslivsfrågor? Boka in 20 april i kalendern redan nu.

Följ oss!


Publicerad: 2017-04-21 11:48