Kulturregionen Västra Götaland

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Aktuellt

Nu är det möjligt att ansöka om 2017 års essästöd. Stödet riktar sig till skribenter och kulturtidskrifter verksamma i Västra Götalandsregionen.

Nu öppnar vi för ansökan om projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur

Kulturnämnden satsar 400 000 kronor på kursen Atelier for Young Festival Managers 2018. Kultur i Väst och Göteborg ska därmed få värdskapet för kursen 2018.

Vägen mot världens största musikläger för barn och unga fortsätter. Västra Götalandsregionens kulturnämnd satsar nu 1 500 000 kronor för att genomföra det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema 2017.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd satsar närmre en miljon kronor till kulturverksamheter i Västra Götaland inom ramen för MU-avtalet. Totalt nio verksamheter i Västra Götaland ska nu arbeta för att förstärka medverkansersättning till konstnärer. På det här sättet stärks den samtida konsten.

Följ oss!


Senast uppdaterad: 2017-04-21 11:48