Kultur

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Nyheter från oss

Nu är det hög tid att skicka in din ansökan om gästateljévistelse eller stipendier. Sista ansökningsdagen är 15 december 2017.

Är du kulturutövare eller arbetar inom en organisation som jobbar med kultur? Välkommen på seminarium om skapandets villkor, kulturskaparnas plånböcker samt stad och land. Seminariet arrangeras av Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen.

Den 12 februari tillträder Katti Hoflin som Västra Götalandsregionens kulturchef. Hon lämnar då en chefstjänst som stadsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm.

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

Följ oss!

Senast uppdaterad: 2017-11-14 13:12