Kultur

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Aktuellt

Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delas ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg.

Urbaniseringen innebär ett allt större intresse för städer och förtätning där det ofta representeras med höga hus och snabba förbindelser. Med regionala perspektiv på förtätning kan fler sätt att förstå både orsaker och möjligheter lyftas fram. Hållbara regioner med täthet mellan bostäder, arbetsplatser och rekreation handlar om inte enbart om förtätade platser med brist på dagsljus eller förskolegårdar placerade på de höga husens tak. Hur planeras och formas hållbara samhällen som hänger samman, oavsett om det är i storstadens centrum eller perifera samhällen?

Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för att diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Vilken roll har kulturen i dessa viktiga frågor?

Sedan 2015 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar om interkulturell dialog som ett verktyg för delaktighet.

Följ oss!

Senast uppdaterad: 2017-08-11 11:52