Kultur

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Följ oss!

Nyheter från oss

Vilka kultur- och föreningsvanor har invånarna i Västra Götaland? Hur ser utvecklingen över tid ut för besök på bio, bibliotek, museer och scenkonstinstitutioner? Hur mycket satsar Västra Götalandsregionen och dess kommuner på kultur och vilka kommuner erbjuder kulturskola? Svar på detta och mycket mer får du i presentationen "Kultur i siffror 2017."

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade i september 2014 att inrätta ett årligt stöd för essäer och kvalificerad kulturjournalistik. Essästödet syftar till att stimulera och fördjupa den offentliga diskussionen, med essäer och kvalificerad kulturjournalistik som verktyg. Nu har stödet delats ut för tredje gången.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar 450 000 kronor till Göteborg Film Festival för att arrangera konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018.

Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delas ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg.

Senast uppdaterad: 2017-10-13 10:08