Kultur

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Nyheter från oss

Handläggningen är klar. Gästateljéstipendiater 2018 är utsedda.

Kulturnämnden har nu tagit beslut i höstens ansökningsomgång av Utvecklingsprojekt. Totalt tilldelades 54 projekt en summa på 9 615 000 kronor.

Under sju månader ska Borås tidning vara testmiljö för en redaktion bestående av unga vuxna som själva, men under handledning av Borås tidning, ska identifiera relevanta ämnen, vinklar, vilka som får komma till tals i artiklar samt vilka plattformar som används bäst för spridning av nyheter. Projektet finansieras av kulturnämnden och genomförs i samarbete med Medier och Demokrati på Lindholmen Science Park, Borås tidning, Södertörns högskola och RISE.

Göteborgs Naturhistoriska Museum får fri entré, det beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd idag.

Följ oss!

Senast uppdaterad: 2018-01-19 14:12