Läkemedel

Här hittar du information och nyheter inom läkemedelsområdet samt läkemedelsrekommendationer och -riktlinjer från Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen.

Rekommendationer och riktlinjer

Läkemedelskommittén 2016 - 2017 består av följande personer:

Övriga ledamöter: Kristina Bengtsson-Boström, Margareta Berzén, Lars Klintberg, Magnus Kronvall, Anders Larsson, Björn Nilsson, Christer Printz, Johan Sandelin, Elisabeth Stadberg, Ulrika Wall, Malin Wallberg och Lars Öhrn.

Anteckningar från Läkemedelskommitténs möten

Dokumentation från utbildningar

Regionala terapigrupper

Reglemente för Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

 

Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel

E-postadress

E-postadress

Jan Kilhamn, enhetschef läkemedel och hjälpmedel
E-postadress, 070 - 085 25 97

Beata Angelbjörk, administrativ samordnare
E-postadress, 070 - 325 30 86, 010 - 441 13 65

Läkemedel
Anna Lindhé, apotekare
E-postadress,  070 - 393 08 37, 010 - 441 13 63

Lena Gustafsson, apotekare
E-postadress, 070 - 537 89 49, 010 - 441 13 62

Emma Lindhardt, apotekare
E-postadress, 070 - 085 28 35

Ulrika Eriksson Krebs, apotekare
E-postadress, 070 - 020 79 50

Rolf Färnlöf, utvecklingsledare, dosfrågor
E-postadress, 070 - 082 47 30

Hjälpmedel
Anette Alfredsson, utvecklingsledare
E-postadress, 070 - 020 61 28

Kristina Süvari, utvecklingsledare
E-postadress, 070 - 082 55 16

Mia Isacson, utvecklingsledare
E-postadress, 070 - 082 58 19

Läkemedelskommittén
ordförande Jan Carlström E-postadress
vice ordförande Jan Kilhamn E-postadress
sekreterare Lena Gustafsson E-postadress 

Regionala terapigrupper

LUPP-Läkemedelsupplysning i Västra regionen: E-postadress

Regional Biverkningsenhet:  E-postadress

Sjukhusapoteket: E-postadress

 

Jan Kilhamn

Enhetschef läkemedel och hjälpmedel
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-21 11:50