Unga Landsbygdspriset i Väst

banner

Unga Landsbygdspriset i Väst har instiftats av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämd för att mobilisera och sprida ung företagsamhet och stimulera ny kreativitet på landsbygden.

Kriterier för priset

Unga landsbygdspriset i Väst delas ut till personer 15-30 år som på ett framgångsrikt sätt har startat eller drivit företag. Den huvudsakliga omsättningen ska vara på landsbygden eller i tätort med högst 10 000 invånare. Det kan handla om traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset värdesätter bland annat nyskapande och drivkraft, ekonomisk framgång, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen. Som landsbygd räknas i praktiken hela Västra Götaland utom de 20 största tätorterna. Priset skall hjälpa till att mobilisera och synliggöra ungt företagande på landsbygden.

En del av Handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap i Västra Götaland

Pristävlingen är en del av Västra Götalandsregionens handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 2013-2016, som innehåller satsningar på drygt 30 miljoner kronor.  I handlingsprogrammet är unga på landsbygden en särskilt utvald målgrupp. Många mindre orter påverkas kraftigt av urbaniseringen. I dessa områden behövs därför en särskilt hög grad av företagsamhet och kreativa attityder, inte minst bland ungdomar, för att skapa goda förutsättningar.

Nominera

Nomineringsperioden är stängd.

Nästa års pris kommer utlysas runt årsskiftet 2016/2017 - välkommen tillbaks!

Frågor?

Priset hanteras av enheten näringslivsutveckling på Västra Götalandsregionen.

Har du frågor om priset, kontakta:

Moa Boëthius Lind
 
Mobil: 070-020 64 57

uiqt|wBuwi5jwm|pq}{5tqvlH%vozmoqwv5{muwi5jwm|pq}{5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m