Mänskliga rättigheter

VGR har Sveriges enda kommitté för mänskliga rättigheter. Tjänstepersonerna på avdelning mänskliga rättigheter ska förverkliga kommitténs uppdrag. VGRs verksamhet ska präglas av delaktighet, jämlikhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Här kan du läsa om kommittén för mänskliga rättigheter.

Kalender

30
nov

Kommittén för mänskliga rättigheter, sammanträde

Starttid:
Plats: Gullbergsvass Rälsen
01
feb

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Plats: Gullbergsvass konferens, Rälsen
01
mar

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Plats: Gullbergsvass konferens, Rälsen
Stefan Hjertén
RT @StefanHjertn: Det har varit en väldigt intressant dag om mänskliga rättigheter, från ord till verkstad. https://t.co/e7LbGoASt3
photo
Jonas Grimheden VGR
RT @JGrimheden: Pathbreaking work @vgregion Sweden on human rights, experiences gathered in video https://t.co/qM0axnMZUB #mrverkstadvgr ht…
VGR
RT @vgregion: Ett MR-perspektiv på psykisk hälsa är förebyggande, säger Alva Finn, ansvarig Mental health Europe. #mrverkstadvgr
VGR
RT @vgregion: Dainius Puras, FN:s särskilda rapportör för rätten till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa, talar om MR i vården. #m…
VGR
RT @vgregion: Fråga och lyssna mer, sätt människan i centrum. Diskriminering kommer smygande, säger Morten Kjaernum. #mrverkstadvgr
bild-387433651334978_1499382793473386
Mål 4 av totalt 12 mål i "För varje människa" VGRs handlingsplan för mänskliga rättigheter är Stärkt hbtq-kompetens. Alla ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar inom Västra Götalandsregionen hbtq-diplomerade och vi arbetar för att ännu fler inom hälso- och sjukvården ska diplomeras. Du hittar "För varje människa" här: http://bit.ly/2vSkzr6

Viveca Reimers

Avdelningschef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36