Västra Götalandsregionens handelsplats för varor och tjänster


 Marknadsplatsen skapar ett sammanhållet elektroniskt flöde från
 order till faktura. I och med detta kan företag och  organisationer
 bedriva handel med Västra Götalandsregionens alla  verksamheter,
 interna såväl som  externa.  

 Som leverantör till oss tar du del av följande fördelar:

  • Dina produkter blir synliga för över 10 000 beställare inom Västra Götalandsregionen
  • Konkurrensneutralitet för alla avtalsparter
  • Ett effektivare och säkrare flöde för båda parter från beställning till faktura
  • Ökade möjligheter till affärer för dig som redan har avtal med oss

Aktuellt

uiqt|wBswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{mxm|mz5{wlmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mz{5swvkmzvqvswx5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{m