Nyheter

Nyheter

Martin Rösman har utsetts till ny sjukhusdirektör för Alingsås lasarett. Han är i dag verksamhetschef för område Radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg.

ElectriCity-samarbetet kring elektrifierade transporter i Göteborg vann förstapriset i kategorin "operational and technical excellence" när den prestigefyllda tävlingen UITP Awards 2017 avgjordes i Montreal den 17 maj.

Skaraborgs Sjukhus unika projekt att låta två medarbetare kontinuerligt besöka asylboenden blev en stor framgång. Det har både ökat kunskapen om svensk sjukvård bland nyanlända och minskat trycket på ambulanserna.

På regionfullmäktige delade kommittén för mänskliga rättigheter ut det femte stipendiet för mänskliga rättigheter till ”Barnrättsäventyret” på 100 000 kronor. Barnrättsäventyret är en utbildningssatsning på Björlanda prästgård.

Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas har stärkts ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.

Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien på Norra Älvsborgs Länssjukhus, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling som smittats i Fyrbodalsområdet.

Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har nästan fördubblats de senaste tio åren. I maj höll Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat var "Sola säkert" och frågorna från publiken var många.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 maj i Vänersborg bland annat om ett fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel och en strategi för hälso- och sjukvårdens omställning. Dessutom utdelades ett miljöstipendium och ett människorättsstipendium.

Idag välkomnade Birgitta Losman, Regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland (MP), besökarna till arrangemanget SIF Ocean, ett event där deltagarna under en heldag arbetar med att identifiera och hitta lösningar med fokus på havet och marina resurser. Över hundra experter och entreprenörer deltog under dagen. Klimatminister Isabella Lövin talade och arrangörerna lämnade över den rapport som tagits fram med exempel på hållbara innovativa lösningar, många från Västra Götalandsregionen.

Samarbetsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner om personliga hjälpmedel kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Det står klart sedan regionfullmäktige på tisdagen godkänt ett nytt avtal. De 49 kommunernas samarbetsorgan VästKom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.

Kvinnosjukvården på SU har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården. Fler kvinnor opereras idag jämfört med för sex år sedan och tidsintervallet mellan kirurgi och kemoterapi har förkortats med 12 dagar. Bakom framgångarna står Kvinnosjukvården, Gynekologi och Reproduktionsmedicin avdelning 67 som i år fick ta emot Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris.

Möjlighet att ge blod var som helst, bättre överblick över blodlagret och ökad patientsäkerhet. Det är några av vinsterna när blodverksamheterna inom Västra Götalandsregionen nu börjat arbeta med en gemensam bloddatabas.

13 juni ska regionfullmäktige anta Västra Götalandsregionens budget för 2018. Inför detta kommer de politiska partierna att presentera sina respektive förslag.

Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.

Den 15–19 maj är det dags för Cellprovsveckan då barnmorskemottagningarna uppmärksammar att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad. – Att gå varje gång du blir kallad ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Risken minskar med 90 procent, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Problemet med telefonin för våra vårdcentraler och vissa sjukhus, som vi haft under dagen, är nu åtgärdat och allt fungerar som vanligt igen.

Sverige har upplevt en starkkonjunkturuppgång de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.

Det är för tillfället stora problem att ringa in till de flesta av Närhälsans mottagningar och vissa av våra sjukhusmottagningar. Detta beror på ett tekniskt problem hos leverantören. Felsökning pågår. Detta påverkar inte bokade besök. Har du nya besvär som bör tas om hand skyndsamt går det bra att besöka mottagningen eller ta kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Västra Götalandsregionen (VGR) är en av huvudsponsorerna för den 8:e “International Sustainability Transitions Conference” på temat “Taking the lead in real world transitions” som kommer äga rum 18-21 juni 2017 i Göteborg. Totalt förväntas närmare 450 personer att delta. Konferensen arrangeras av Chalmers “Initiative for Innovation and Sustainability Transitions” (CIIST).

I en bred politisk överenskommelse har regionstyrelsen idag antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 9 maj beslutade regionstyrelsen bland annat att anta en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också godkänna en ny bussdepå i Västra Frölunda och att Västfastigheter får genomföra en om- och tillbyggnad vid Mölndals sjukhus.

Västra Götalandsregionen satsar hårt för att fler elever ska klara skolan med godkända betyg. En viktig del i satsningen handlar om fysisk aktivitet. "Forskningen är tydlig. De elever som rör på sig klarar skolan bättre. Därför vill vi uppmuntra till detta", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Sjukvårdspoddens Björn Arvidsson och Jonas Edström träffar Ann-Sofi Lodin som är regiondirektör i Västra Götalandsregionen. De samtalar om den jämlika vården och Ann-Sofi Lodin säger, bland annat, att det är "otroligt viktigt att kunna erbjuda vård till alla invånare på samma sätt oavsett utbildning, bakgrund och ekonomi".

Personer som är asylsökande har generellt sett lägre sjukvård- och tandvårdskonsumtion jämfört med övriga befolkningen i Västra Götaland. Behovet är sannolikt större än vad konsumtionen visar. Det visar en färsk rapport från Västra Götalandsregionen. I rapporten jämförs asylsökandens konsumtion av hälso- och sjukvård och tandvård i relation till övrig befolkning i Västra Götaland under perioden 2011-2016.

Botaniska fortsätter senaste årens succé och bjuder söndagen 30 april än en gång in till Hanami - japansk körsbärspicknick för att fira vårens ankomst. I år blir det Valborg the japanese way! Programmet håller på 11 - 15 men parken är öppen för picknick hela dagen och kvällen. Som mest har 11 000 glada besökare deltagit i denna körsbärsfest, ta med vännerna så skapas en festivalstämning i år igen.

En ny studie, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling för bröstcancerpatienter kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning.

Nu är ett pris på 50 000 kronor utlyst för nyskapande personer, föreningar, organisationer eller institutioner som stärker folkhälsan i Västra Götaland.

NU-sjukvårdens intensivvårdsavdelning, IVA, har tilldelats Svenska Hygienpriset 2017 av Svensk Förening för Vårdhygien. Priset delades ut den 5 april i samband med de årliga hygiendagarna. IVA får priset för sitt arbete med att minska vårdrelaterade infektioner genom ökade kunskaper och bättre städrutiner.

Not Quite presenterar: Epifytiska sällskapet. Våren 2017 planterar sig Epifytiska sällskapet ett tag i Göteborgs botaniska trädgård. Botaniska har indirekt varit sällskapets grogrund en längre tid. Med sina tankerötter fästade bland trädgårdens hus och parker har sällskapet rotat runt i skogar och på ängar, i teorier och processer, i materia och eter, efter kunskap, inspiration och infall.

Den 11:e nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum den 12-13 september 2017 i Göteborg.

Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 11 april beslutade regionstyrelsen bland annat att ett lärandecentrum för migration och hälsa ska inrättas i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också om ett förslag till fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om personliga hjälpmedel, och ställde sig bakom föreslagen inriktning i arbetet med Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke.

Nu finns youmo.se, en ny sajt om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Här finns texter, filmer och bilder som besvarar frågor om kroppen, kärlek och vänskap, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet.

När Susanne Hägglund brottades med självtvivel och osäkerhet fick hon rådet av sin chef att vara ärlig. Numera kan hon se sig som en tillgång på arbetsplatsen, inte minst tack vare sin könskorrigering.

Under måndagen 10 april kommer en tyst minut att hållas kl 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.

Livet som växt kan förefalla statiskt och tyst. Men aktuell forskning visar att växter ofta har ett både komplext och socialt liv. Utställningen Bortom Plant Blindness i Botaniska trädgården i Göteborg vill belysa just den frågan och öka förståelsen för växters liv.

Nu siktar Västra Götalandsregionen på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. "Vi är inte där i dag, men det är vår ambition att nå dit. För att göra det måste vi chefer och medarbetare arbeta tillsammans och åstadkomma förändringar i grunden. Vi vill att hela Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där man trivs och utvecklas", säger personaldirektör Marina Olsson.

Tycker du att det ser annorlunda ut? Idag den 6 april lanseras en ny version av Västra Götalandsregionens (VGR:s) webbplats. Den är bland annat skapad för att fungera bättre när man söker information med mobiltelefon. Det innebär automatiskt att webbplatsen även blir enklare att använda med vanlig dator.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 4 april i Vänersborg bland annat om fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017, och att Västra Götalandsregionen tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum. Regionfullmäktige godkände också årsredovisningen för 2016, och beviljade ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter för år 2016.

Säsongens första avsnitt av det populära radioprogrammet "Odla med P1" sänds direkt från Botaniska trädgården i Göteborg. Måndag 3 april debuterar Botaniskas vetenskapliga intendent och botanist Henrik Sjöman som en programmets experter. Henrik kommer att var med i Odla med P1 även 24 april, 22 maj, 26 juni, 24 juli, 7 augusti och 4 september. Alla programmen sänds direkt från Botaniska trädgården i Göteborg, utom avsnittet 26 juni som är bandat i Georgien.

Hälso- och sjukvårdsutskottet fick igår en första information om den förstudie som gjorts om förutsättningarna för att starta sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen.

Om du är intresserad av regional utveckling och tankar kring stora regioner är Megapodden något för dig.

Vad gör en arbetsterapeut? Måste man kunna skriva snabbt som medicinsk sekreterare? Det finns mängder av olika jobb inom vården och för de allra flesta finns det goda framtidsutsikter.

— När Regionens hus står klart kommer Västra Götalandsregionen få en modern och attraktiv arbetsplats för våra verksamheter i Skövde, sa regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson. Vi får också en funktionell mötesplats i Skaraborgsområdet för våra egna verksamheter och för alla våra samarbetspartners.

GöteborgsOperan har en ny grafisk profil med nya logotyper. De har inspirerats av verksamhetens kreativitet och närhet till vattnet och kan användas på nya sätt – med rörlig grafik och ljud. De nya logotyperna är symboler i rörelse, skapade av ljud från artisterna själva.

2013 fick Fristads Folkhögskola Västra Götalandsregionens (VGR:s) miljöstipendium. Med engagemang och målinriktat arbete har skolan nu också fått två stjärnor i KRAV-certifieringen. På skolan hoppas man att miljöarbetet ska inspirera andra verksamheter i VGR.

Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 21 mars behandlades bland annat Västra Götalandsregionens årsredovisning 2016. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag om förlängt avtal med SOS Alarm men där prioritering av ambulanser tas över i egen regi. Regionstyrelsen beslutade också att en ny upphandling av så kallat kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö ska påbörjas.

Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 är klar och den visar att 72,16 procent av hushållen i Västra Götalands län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016, vilket är en ökning med 6,33 procentenheter. Snittet för riket är 73,28 procent, en ökning med 4,63 procentenheter.

Sedan januari 2017 har åtta fall av mässling diagnosticerats i Stockholm. Det senaste fallet insjuknade i början av mars.

Resultat från en patientstudie bekräftar att mikrovågsteknik kan användas för att snabbt påvisa blödning efter skallskador. Genom att patienten undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling. Det visar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats.

Ett av de mest intressanta projekten i Innovationsfonden handlar om att utvärdera och testa ortopedteknisk kroppsscanning. Nedim Cardaklija och Kjell-Åke Nilsson på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) står bakom projektet som har beviljats 291000 kronor.

Västra Götalandsregionen har beviljats medel för forskning som ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar och smärttillstånd.

Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götalandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vända den negativa trenden. – Detta är en av de absolut viktigaste satsningarna som Västra Götalandsregionen kan göra, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

I sjukhusens lokaler finns hinder som gör det svårt för många personer att ta sig fram. Men nu lovas bättring, tack vare ett nytt projekt som Västra Götalandsregionen dragit igång. "Det här projektet kommer hjälpa många människor", säger Daniel Lanz på Västfastigheter.

AntiStress – så heter det nya verktyg som Västra Götalandsregionen tagit fram i syfte att förebygga eller motverka stress. Det består av en 15-minuters guidning i medveten andning på hela tio språk. – Vi valde att översätta till de språk som är mest användbara vid besök i primärvården, säger projektledare Tina Arvidsdotter.

För 19:e året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen i sommar feriepraktik till gymnasieungdomar. Praktiken syftar till att ge ungdomarna kunskap om Västra Götalandsregionens verksamheter, öka intresset för yrkena i bland annat hälso- och sjukvården och underlätta framtida yrkesval. Ansökningstiden pågår mellan den 1 och 31 mars 2017.

Rapport om väntetider och patientflöden vid akutmottagningarna. Läs också resultatet från den nationella patientenkäten.

På uppdrag av regionfullmäktige genomförs nu ett pilotprojekt med frivillighetsinsatser i livets slutskede. På NU-sjukvårdens palliativa enhet ger volontärer från Röda Korset stöd till patienter och anhöriga varje dag. Dessa patientnära möten är unika i landet.

Västra Götalandsregionen har utropat sig till en fristadsregion. Nu uppmanas kommunerna att bli fristadskommuner. I fredags bjöd VGR in till en konferens på Bohusläns museum där regeringens samordnare Kerstin Brunnberg var huvudtalare.

Befolkningen i Västra Götaland ökade rekordmycket under 2016. Drygt 23 000 personer fler Västra Götalänningar fanns vid årets slut jämfört med årets början, vilket motsvarar ett nytt Ulricehamn. Sista december 2016 var så många som 1 672 000 människor folkbokförda i Västra Götaland.

Göteborg lockar duktiga människor. Det visar en undersökning som rankat städer efter deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla internationell kompetens - något som är viktigt för såväl näringsliv som offentlig sektor.

Vid tisdagens sammanträde i Vänersborg beslutade regionstyrelsen bland annat om detaljbudgeten för 2017 och en handlingsplan för oberoende av inhyrd personal. Dessutom besvarades en remiss om utredningen "Ordning och reda i välfärden".

Regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson lämnar sin befattning under våren. Till ny regionutvecklingsdirektör har regiondirektören utsett Helena L Nilsson, som tillträder den 1 maj. Fredrik Adolfsson kommer att kvarstå på deltid till regiondirektörens förfogande med särskilda uppdrag inom bland annat nationellt påverkansarbete.

Den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen GrönBlå Samverkan föreslår att Magnus Berntsson (KD) går in som ordförande i regionfullmäktige. Beslutet fattas slutligt i samband med att fullmäktige sammanträder 4 april.

I maj tillträder Västra Götalandsregionens miljöchef, Helena L Nilsson, befattningen som regionutvecklingsdirektör. Hon efterträder Fredrik Adolfsson som lämnar av familjeskäl.

Representanter från tio EU-länder besökte Restad Gård i Vänersborg under torsdagen för att lära om en ny modell för asylboende. Här har de asylsökande på eget initiativ bildat en organisation, Support Group, som driver olika verksamheter - till exempel förskola, språkkurser, datakurser och kurs i medicinsk svenska. Västra Götalandsregionen samarbetar med Support Group för att sprida modellen nationellt och internationellt.

Västra Götalandsregionen placerar sig som god tvåa på hållbarhet bland landsting och regioner. Det visar den rankning av hållbarhetsarbete som Aktuell Hållbarhet gjort tillsammans med Dagens Medicin. Etta på listan blev Landstinget Värmland, trea är Region Skåne.

En av Västra Götalandsregionens verksamhetschefer, Anne de-Wahl Granelli, har fått utmärkelsen Humanitarian Award. Priset delas ut av den amerikanska patientsäkerhetsorganisationen Patient Safety Movement Foundation. Huvudtalare vid tillkännagivandet var tidigare president Bill Clinton.

Vid sitt sammanträde den 7 februari i Vänersborg beslutade regionstyrelsen bland annat om fortsatt dialog med Göteborgs Stad om spårvagnstrafiken, och om satsningar för 360 miljoner kronor på de regionala järnvägarna.

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har beslutat att sänka priset på enkelbiljetter i appen Västtrafik To Go och att sänka rabatten på kontoladdning. Syftet är att erbjuda ett minst lika bra pris i mobilen som med Västtrafikkort. Förändringarna beräknas införas i maj 2017.

Innovationsfondens första verksamhetsår fick ett fantastiskt gensvar som resulterade i att 39 olika projekt beviljas utvecklingspengar. Totalt fick man in hela 177 ansökningar från hela Västra Götalandsregionen inom 19 olika vårdkategorier.

En eller flera personer som utger sig för att vara läkare på vårdcentralen har i flera fall den senaste månaden kontaktat äldre patienter i Västra Götaland via telefon. Bedragarna har bland annat försökt få patienterna att beställa och köpa dyra mediciner från utlandet.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården redovisas i en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL. I den rankning av landsting och regioner som SKL gjort hamnar Västra Götalandsregionen på flera områden på den nedre halvan. – Rapporten bekräftar problem som vi är medvetna om och tar på största allvar. Till delar är det en oacceptabel trend. Vi har flera arbeten pågående för att vända utvecklingen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

En ny regional samordningsfunktion ska inrättas för att stödja arbetet med att korta vårdköerna och förbättra information till patienter och invånare i Västra Götaland. Den ska ge stöd till både patienter, anhöriga, invånare och Västra Götalandsregionens medarbetare.

Regionfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 31 januari i Vänersborg bland annat en handlingsplan för fullföljda studier, ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna, en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin och att 2016 års överskott ska sättas av till framtida utmaningar. I anslutning till sammanträdet delades även Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.

Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Förra året genomfördes mer än 600 organtransplantationer i Sverige med organ donerade från avlidna - det högsta antalet någonsin. Västsverige och Uppsalaregionen hade högst antal organdonatorer per miljon invånare. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick 326 människor tillbaka sina liv tack vare andras generösa inställning till att donera under sin levnad.

Antalet arter minskar stadigt på jorden, både på land och i våra hav. Att bryta denna utveckling är en nödvändig men inte enkel uppgift. Därför startas vid årsskiftet Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier.

Patienterna på vårdcentralerna i Västra Götaland upplever att bemötandet och respekten från vårdpersonalen är fortsatt mycket gott. Det visar resultatet från senaste Nationella patientenkäten (NPE) om primärvård.

Västra Götalandsregionen (VGR) var först i Sverige med en regional handlingsplan för mänskliga rättigheter. Nyligen besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke VGR för att få veta mer om arbetet.– Det är ett imponerande arbete och en förebild för resten av landet. Frågorna tas på allvar och struktureras upp med tydligt ansvar, säger Alice Bah Kuhnke.

Vid sitt sammanträde den 17 januari i Göteborg beslutade regionstyrelsen bland annat att anslå pengar för byggande av en station vid Brunnsbo på södra Bohusbanan. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag att ersätta nuvarande ambulanshelikopter med en ny.

Allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken i Västsverige. Under 2016 passerade antalet resor 300 miljoner. Det innebär att Västra Götalandsregionen har nått halvvägs mot ett av de övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet: att fördubbla resandet med kollektivtrafiken fram till år 2025.


Senast uppdaterad: 2017-04-03 11:54