Nyheter

Nyheter

Botaniska fortsätter senaste årens succé och bjuder söndagen 30 april än en gång in till Hanami - japansk körsbärspicknick för att fira vårens ankomst. I år blir det Valborg the japanese way! Programmet håller på 11 - 15 men parken är öppen för picknick hela dagen och kvällen. Som mest har 11 000 glada besökare deltagit i denna körsbärsfest, ta med vännerna så skapas en festivalstämning i år igen.

En ny studie, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling för bröstcancerpatienter kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning.

Nu är ett pris på 50 000 kronor utlyst för nyskapande personer, föreningar, organisationer eller institutioner som stärker folkhälsan i Västra Götaland.

NU-sjukvårdens intensivvårdsavdelning, IVA, har tilldelats Svenska Hygienpriset 2017 av Svensk Förening för Vårdhygien. Priset delades ut den 5 april i samband med de årliga hygiendagarna. IVA får priset för sitt arbete med att minska vårdrelaterade infektioner genom ökade kunskaper och bättre städrutiner.

Not Quite presenterar: Epifytiska sällskapet. Våren 2017 planterar sig Epifytiska sällskapet ett tag i Göteborgs botaniska trädgård. Botaniska har indirekt varit sällskapets grogrund en längre tid. Med sina tankerötter fästade bland trädgårdens hus och parker har sällskapet rotat runt i skogar och på ängar, i teorier och processer, i materia och eter, efter kunskap, inspiration och infall.

Den 11:e nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum den 12-13 september 2017 i Göteborg.

Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 11 april beslutade regionstyrelsen bland annat att ett lärandecentrum för migration och hälsa ska inrättas i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också om ett förslag till fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om personliga hjälpmedel, och ställde sig bakom föreslagen inriktning i arbetet med Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke.

Nu finns youmo.se, en ny sajt om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Här finns texter, filmer och bilder som besvarar frågor om kroppen, kärlek och vänskap, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet.

När Susanne Hägglund brottades med självtvivel och osäkerhet fick hon rådet av sin chef att vara ärlig. Numera kan hon se sig som en tillgång på arbetsplatsen, inte minst tack vare sin könskorrigering.

Under måndagen 10 april kommer en tyst minut att hållas kl 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.

Livet som växt kan förefalla statiskt och tyst. Men aktuell forskning visar att växter ofta har ett både komplext och socialt liv. Utställningen Bortom Plant Blindness i Botaniska trädgården i Göteborg vill belysa just den frågan och öka förståelsen för växters liv.

Nu siktar Västra Götalandsregionen på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. "Vi är inte där i dag, men det är vår ambition att nå dit. För att göra det måste vi chefer och medarbetare arbeta tillsammans och åstadkomma förändringar i grunden. Vi vill att hela Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där man trivs och utvecklas", säger personaldirektör Marina Olsson.

Tycker du att det ser annorlunda ut? Idag den 6 april lanseras en ny version av Västra Götalandsregionens (VGR:s) webbplats. Den är bland annat skapad för att fungera bättre när man söker information med mobiltelefon. Det innebär automatiskt att webbplatsen även blir enklare att använda med vanlig dator.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 4 april i Vänersborg bland annat om fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017, och att Västra Götalandsregionen tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum. Regionfullmäktige godkände också årsredovisningen för 2016, och beviljade ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter för år 2016.

Säsongens första avsnitt av det populära radioprogrammet "Odla med P1" sänds direkt från Botaniska trädgården i Göteborg. Måndag 3 april debuterar Botaniskas vetenskapliga intendent och botanist Henrik Sjöman som en programmets experter. Henrik kommer att var med i Odla med P1 även 24 april, 22 maj, 26 juni, 24 juli, 7 augusti och 4 september. Alla programmen sänds direkt från Botaniska trädgården i Göteborg, utom avsnittet 26 juni som är bandat i Georgien.

Hälso- och sjukvårdsutskottet fick igår en första information om den förstudie som gjorts om förutsättningarna för att starta sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen.

Om du är intresserad av regional utveckling och tankar kring stora regioner är Megapodden något för dig.

Vad gör en arbetsterapeut? Måste man kunna skriva snabbt som medicinsk sekreterare? Det finns mängder av olika jobb inom vården och för de allra flesta finns det goda framtidsutsikter.

— När Regionens hus står klart kommer Västra Götalandsregionen få en modern och attraktiv arbetsplats för våra verksamheter i Skövde, sa regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson. Vi får också en funktionell mötesplats i Skaraborgsområdet för våra egna verksamheter och för alla våra samarbetspartners.

GöteborgsOperan har en ny grafisk profil med nya logotyper. De har inspirerats av verksamhetens kreativitet och närhet till vattnet och kan användas på nya sätt – med rörlig grafik och ljud. De nya logotyperna är symboler i rörelse, skapade av ljud från artisterna själva.

2013 fick Fristads Folkhögskola Västra Götalandsregionens (VGR:s) miljöstipendium. Med engagemang och målinriktat arbete har skolan nu också fått två stjärnor i KRAV-certifieringen. På skolan hoppas man att miljöarbetet ska inspirera andra verksamheter i VGR.

Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 21 mars behandlades bland annat Västra Götalandsregionens årsredovisning 2016. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag om förlängt avtal med SOS Alarm men där prioritering av ambulanser tas över i egen regi. Regionstyrelsen beslutade också att en ny upphandling av så kallat kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö ska påbörjas.

Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 är klar och den visar att 72,16 procent av hushållen i Västra Götalands län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016, vilket är en ökning med 6,33 procentenheter. Snittet för riket är 73,28 procent, en ökning med 4,63 procentenheter.

Sedan januari 2017 har åtta fall av mässling diagnosticerats i Stockholm. Det senaste fallet insjuknade i början av mars.

Resultat från en patientstudie bekräftar att mikrovågsteknik kan användas för att snabbt påvisa blödning efter skallskador. Genom att patienten undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling. Det visar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats.

Ett av de mest intressanta projekten i Innovationsfonden handlar om att utvärdera och testa ortopedteknisk kroppsscanning. Nedim Cardaklija och Kjell-Åke Nilsson på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) står bakom projektet som har beviljats 291000 kronor.

Västra Götalandsregionen har beviljats medel för forskning som ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar och smärttillstånd.

Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götalandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vända den negativa trenden. – Detta är en av de absolut viktigaste satsningarna som Västra Götalandsregionen kan göra, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

I sjukhusens lokaler finns hinder som gör det svårt för många personer att ta sig fram. Men nu lovas bättring, tack vare ett nytt projekt som Västra Götalandsregionen dragit igång. "Det här projektet kommer hjälpa många människor", säger Daniel Lanz på Västfastigheter.

AntiStress – så heter det nya verktyg som Västra Götalandsregionen tagit fram i syfte att förebygga eller motverka stress. Det består av en 15-minuters guidning i medveten andning på hela tio språk. – Vi valde att översätta till de språk som är mest användbara vid besök i primärvården, säger projektledare Tina Arvidsdotter.

För 19:e året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen i sommar feriepraktik till gymnasieungdomar. Praktiken syftar till att ge ungdomarna kunskap om Västra Götalandsregionens verksamheter, öka intresset för yrkena i bland annat hälso- och sjukvården och underlätta framtida yrkesval. Ansökningstiden pågår mellan den 1 och 31 mars 2017.

Rapport om väntetider och patientflöden vid akutmottagningarna. Läs också resultatet från den nationella patientenkäten.

På uppdrag av regionfullmäktige genomförs nu ett pilotprojekt med frivillighetsinsatser i livets slutskede. På NU-sjukvårdens palliativa enhet ger volontärer från Röda Korset stöd till patienter och anhöriga varje dag. Dessa patientnära möten är unika i landet.

Västra Götalandsregionen har utropat sig till en fristadsregion. Nu uppmanas kommunerna att bli fristadskommuner. I fredags bjöd VGR in till en konferens på Bohusläns museum där regeringens samordnare Kerstin Brunnberg var huvudtalare.

Befolkningen i Västra Götaland ökade rekordmycket under 2016. Drygt 23 000 personer fler Västra Götalänningar fanns vid årets slut jämfört med årets början, vilket motsvarar ett nytt Ulricehamn. Sista december 2016 var så många som 1 672 000 människor folkbokförda i Västra Götaland.

Göteborg lockar duktiga människor. Det visar en undersökning som rankat städer efter deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla internationell kompetens - något som är viktigt för såväl näringsliv som offentlig sektor.

Vid tisdagens sammanträde i Vänersborg beslutade regionstyrelsen bland annat om detaljbudgeten för 2017 och en handlingsplan för oberoende av inhyrd personal. Dessutom besvarades en remiss om utredningen "Ordning och reda i välfärden".

Regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson lämnar sin befattning under våren. Till ny regionutvecklingsdirektör har regiondirektören utsett Helena L Nilsson, som tillträder den 1 maj. Fredrik Adolfsson kommer att kvarstå på deltid till regiondirektörens förfogande med särskilda uppdrag inom bland annat nationellt påverkansarbete.

Den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen GrönBlå Samverkan föreslår att Magnus Berntsson (KD) går in som ordförande i regionfullmäktige. Beslutet fattas slutligt i samband med att fullmäktige sammanträder 4 april.

I maj tillträder Västra Götalandsregionens miljöchef, Helena L Nilsson, befattningen som regionutvecklingsdirektör. Hon efterträder Fredrik Adolfsson som lämnar av familjeskäl.

Representanter från tio EU-länder besökte Restad Gård i Vänersborg under torsdagen för att lära om en ny modell för asylboende. Här har de asylsökande på eget initiativ bildat en organisation, Support Group, som driver olika verksamheter - till exempel förskola, språkkurser, datakurser och kurs i medicinsk svenska. Västra Götalandsregionen samarbetar med Support Group för att sprida modellen nationellt och internationellt.

Västra Götalandsregionen placerar sig som god tvåa på hållbarhet bland landsting och regioner. Det visar den rankning av hållbarhetsarbete som Aktuell Hållbarhet gjort tillsammans med Dagens Medicin. Etta på listan blev Landstinget Värmland, trea är Region Skåne.

En av Västra Götalandsregionens verksamhetschefer, Anne de-Wahl Granelli, har fått utmärkelsen Humanitarian Award. Priset delas ut av den amerikanska patientsäkerhetsorganisationen Patient Safety Movement Foundation. Huvudtalare vid tillkännagivandet var tidigare president Bill Clinton.

Vid sitt sammanträde den 7 februari i Vänersborg beslutade regionstyrelsen bland annat om fortsatt dialog med Göteborgs Stad om spårvagnstrafiken, och om satsningar för 360 miljoner kronor på de regionala järnvägarna.

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har beslutat att sänka priset på enkelbiljetter i appen Västtrafik To Go och att sänka rabatten på kontoladdning. Syftet är att erbjuda ett minst lika bra pris i mobilen som med Västtrafikkort. Förändringarna beräknas införas i maj 2017.

Innovationsfondens första verksamhetsår fick ett fantastiskt gensvar som resulterade i att 39 olika projekt beviljas utvecklingspengar. Totalt fick man in hela 177 ansökningar från hela Västra Götalandsregionen inom 19 olika vårdkategorier.

En eller flera personer som utger sig för att vara läkare på vårdcentralen har i flera fall den senaste månaden kontaktat äldre patienter i Västra Götaland via telefon. Bedragarna har bland annat försökt få patienterna att beställa och köpa dyra mediciner från utlandet.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården redovisas i en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL. I den rankning av landsting och regioner som SKL gjort hamnar Västra Götalandsregionen på flera områden på den nedre halvan. – Rapporten bekräftar problem som vi är medvetna om och tar på största allvar. Till delar är det en oacceptabel trend. Vi har flera arbeten pågående för att vända utvecklingen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

En ny regional samordningsfunktion ska inrättas för att stödja arbetet med att korta vårdköerna och förbättra information till patienter och invånare i Västra Götaland. Den ska ge stöd till både patienter, anhöriga, invånare och Västra Götalandsregionens medarbetare.

Regionfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 31 januari i Vänersborg bland annat en handlingsplan för fullföljda studier, ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna, en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin och att 2016 års överskott ska sättas av till framtida utmaningar. I anslutning till sammanträdet delades även Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.

Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Förra året genomfördes mer än 600 organtransplantationer i Sverige med organ donerade från avlidna - det högsta antalet någonsin. Västsverige och Uppsalaregionen hade högst antal organdonatorer per miljon invånare. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick 326 människor tillbaka sina liv tack vare andras generösa inställning till att donera under sin levnad.

Antalet arter minskar stadigt på jorden, både på land och i våra hav. Att bryta denna utveckling är en nödvändig men inte enkel uppgift. Därför startas vid årsskiftet Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier.

Patienterna på vårdcentralerna i Västra Götaland upplever att bemötandet och respekten från vårdpersonalen är fortsatt mycket gott. Det visar resultatet från senaste Nationella patientenkäten (NPE) om primärvård.

Västra Götalandsregionen (VGR) var först i Sverige med en regional handlingsplan för mänskliga rättigheter. Nyligen besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke VGR för att få veta mer om arbetet.– Det är ett imponerande arbete och en förebild för resten av landet. Frågorna tas på allvar och struktureras upp med tydligt ansvar, säger Alice Bah Kuhnke.

Vid sitt sammanträde den 17 januari i Göteborg beslutade regionstyrelsen bland annat att anslå pengar för byggande av en station vid Brunnsbo på södra Bohusbanan. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag att ersätta nuvarande ambulanshelikopter med en ny.

Allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken i Västsverige. Under 2016 passerade antalet resor 300 miljoner. Det innebär att Västra Götalandsregionen har nått halvvägs mot ett av de övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet: att fördubbla resandet med kollektivtrafiken fram till år 2025.


Publicerad: 2017-04-03 11:54