Aktuellt om mässlingsutbrottet

Här hittar du samlad information om mässlingsutbrottet som pågick under december 2017 till och med januari 2018 i Västra Götaland, framförallt Göteborg.

Lägesbild, februari 2018: Inga nya fall av mässling har rapporterats sedan mitten av januari. Inkubationstiden för mässling är 7-18 dagar. Den 5 februari har det gått en inkubationstid sedan det senaste fallet. Smittskyddet bedömer därför risken nu som ytterst låg för att nya fall tillkommer i det aktuella utbrottet. Som alltid ska dock vården vara uppmärksam på mässling, inte minst med tanke på att mässling fortfarande är vanlig i många länder i Europa och andra delar av världen. (Källa: Smittskydd Västra Götaland)

Frågor och svar om mässling, Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg (uppdateras)

Osäker på vilket skydd du har för mässling? Se tabellen nedan för svar. 

Patientinformation om mässling från Närhälsan, barnmorskemottagning 

Allmän information om mässling

Osäker på om du blivit vaccinerad? Mejla din fråga om vaccinationskort

Smittskydd Västra Götaland

Smittskydds sida om mässlingsutbrottet: Information som riktar sig främst till vårdpersonal. Här finns bland annat senaste siffran på hur många fall som berörda vårdgivare och Smittskydd Västra Götaland utreder av mässling. 

Nyheter och pressmeddelanden

Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland som är födda 1960 och senare (2018-01-16)

Misstanke om smitta avskrivs för anställd på Sahlgrenska (2018-01-12)

Pressmeddelande: Stark misstanke om mässlingssmittad anställd på Sahlgrenska sjukhuset (2018-01-11)

Pressmeddelande: Barn i Västra Götaland som är 12 månader kan vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin) (2018-01-10)

Nytt fall av mässling (2018-01-02)

Kontaktinformation för media: Media hänvisas i första hand till VGR:s presstjänst under dagtid, samt kommunikatör i beredskap efter kontorstid


Är du osäker på vilket skydd du har så kan du titta i nedanstående tabell. Leta efter ditt födelseår och se vad som gäller för just din åldersgrupp.

 

Sannolikhet för genomgången mässling respektive vaccination mot mässling utifrån födelseår, för personer uppvuxna i Sverige

Födelseår

Haft mässling?

Vaccination erbjuden?

Före 1960

I stort sett alla har haft mässling.

Nej.

1960-1969

Nästan alla har haft mässling.

Personer födda i slutet av 1960-talet kan ha erbjudits vaccination i förskoleåldern om de inte redan hade haft mässling.

1970-1974

Många har haft mässling.

En del har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling.

1975-1980

En avtagande andel har haft mässling.

Nästan alla har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har även vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling.

1981 och senare

De flesta har inte haft mässling.

Nästan alla har fått två doser MPR-vaccin.


Personer uppvuxna utomlands utgör en heterogen grupp och individernas immunitet är beroende av hemlandets vaccinationsprogram och i vilken utsträckning sjukdomarna förekommit där under uppväxten. Källa Folkhälsomyndigheten.

MPR-vaccin är ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.