​300 miljoner kollektivtrafikresor under 2016

Allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken i Västsverige. Under 2016 passerade antalet resor 300 miljoner. Det innebär att Västra Götalandsregionen har nått halvvägs mot ett av de övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet: att fördubbla resandet med kollektivtrafiken fram till år 2025.

Den största ökningen står busstrafiken för med tio procent fler resor hittills i år jämfört med 2015. Spårvagn har ökat med fyra procent och båttrafiken med två procent.

Även kundnöjdheten* har fortsatt att utvecklas positivt under året. 74 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik, vilket är en ökning med över 20 procentenheter på tre år. Nöjdheten med senaste resan är 94 procent.

– Vi tror mycket på den digitala utvecklingen som ger oss helt nya möjligheter att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Ett enkelt, pålitligt och smart sätt att betala är centralt för vår förmåga att behålla våra kunder och attrahera nya. Vi kommer att fortsätta utveckla appen Västtrafik To Go tillsammans med våra kunder och fler nya funktioner är redan på gång, säger Lars Backström, vd Västtrafik.

*Sedan 2013 undersöker Västtrafik kundnöjdheten ombord på fordonen där 30 000 resenärer på bussar, tåg, spårvagnar och båtar årligen intervjuas.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36