Ann-Sofi Lodin på SkaS i Falköping: ”Gör mig stolt och fyller mig med energi”

Ann-Sofi Lodin följer kirurgerna Bengt Orrenius och Anders Kylebäck under operationen.

Efter regiondirektör Ann-Sofi Lodins julhälsningsvideo 2016, där hon välkomnade inbjudningar till att besöka verksamheter, antog operationssjuksköterskan Susann Wieland på Dagkirurgiskt centrum på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) i Falköping utmaningen direkt. Hon skrev ett inbjudningsmejl till Ann-Sofi Lodin som omgående gav ett positivt svar. På grund av regiondirektörens fulla kalender kunde det dock inte realiseras förrän i mitten på maj.

Ann-Sofi välkomnades av, förutom Susann Wieland, även av verksamhetschef Cecilia Andersson, verksamhetschef Magnus Olsson, operationskoordinator Sabina Wiking och enhetschef Ann-Mari Claesson. Ann-Mari gav en inblick i hur Dagkirurgiskt centrum är uppbyggt och fungerar.

Ann-Mari Claesson, enhetschef för Dagkirurgiskt centrum, berättade hur verksamheten är uppbyggd och fungerar.

Som det låter så utförs operationer på Dagkirurgin där patienten kan gå hem samma dag. Ändå är det en mängd komplicerade operationer som görs, bland annat inom ortopedi, öron, endoscopi och tandvård.

Personalen, på omkring 30 personer, har låg omsättning och det har gjort att teamen är väl sammansvetsade. Totalt genomför de omkring 2500 operationer per år och så har situationen varit sedan starten 2011.

Under den inledande pratstunden informerade Ann-Sofi Lodin om det mycket målmedvetna arbetet som påbörjats inom VGR för att komma tillrätta med tillgängligheten.

—Det står klart att det inte finns bara en enda unik lösning för att komma tillrätta med problemen, sa Ann-Sofi Lodin. Därför välkomnar vi alla innovativa förslag för att på sikt minska väntetiderna inom vården.

Även här framkom det idéer som, exempelvis, att låta personalkategorier som är lättare att rekrytera, stötta upp i verksamheter som har svårt att hålla öppet på grund av kompetensförsörjningsbekymmer. Teamet inom Dagkirurgin formligen sprudlade av idéer som Ann-Sofi Lodin noterade.

Några av målsättningarna man har med verksamheten på Dagkirurgin är att patienterna ska känna sig trygga och ha förtroende för personalen samt att de alltid ska uppleva ett gott bemötande. Att man lyckas här syns, inte minst, i uppföljningen och kvalitetsmätningarna där Dagkirurgin i Falköping höjs till skyarna av sina patienter.

Dagkirurgins vision inför framtiden är att kunna ta emot patienter från hela Västra Götalandsregionen (VGR) inom sina specialområden, exempelvis gallpatienter, bråck- och obesitasoperationer. Istället för att andra sjukhus inom VGR vänder sig till privata aktörer, hoppas man kunna bli en tillgång för övriga VGR-sjukhus. Det skulle också ge en större flexibilitet i planeringen av verksamheten.

Ann-Sofi Lodin får innan operationen en genomgång av SkaS-kirurgens verksamhetschef Magnus Olsson som här ses tillsammans med operationssköterskan Susann Wieland som var den som bjöd in regiondirektören.

Efter Ann-Mari Claessons presentation var det dags för ett studiebesök under en obesitasoperation. Det var en patient som skulle få en del av magsäcken bortopererad. Ann-Sofi Lodin fick följa med patienten in i operationssalen, iförd reglementsenlig klädsel förstås. Under tiden som patienten förbereddes och sövdes fick Ann-Sofi Lodin en genomgång av verksamhetschefen på SkaS-kirurgen, Magnus Olsson, som förklarade hur obesitas-operationer går till generellt och vilka alternativ som står till buds för patienter som behöver kirurgisk hjälp för att komma tillrätta med sin övervikt.

Efter tio minuter var det så dags att starta operationen som utfördes med titthålsteknik. Operationsteamet och Ann-Sofi Lodin kunde följa på bildskärmar med extremt bra bild hur operationen framskred. När alla organ väl var frilagda, delades magsäcken med ett speciellt instrument som sedan även förseglar återstående del av magsäcken med klamrar. Hela operationen var över på 30 minuter och det var väldigt fascinerande att få vara med på nära håll och se en, trots allt, ganska komplicerad operation, men som modern teknologi har gjort till rutin med mycket goda resultat.

Kirurgerna Anders Kylebäck och Bengt Orrenius utförde obesitas-operationen. På bilden syns även Bodil Josefsson, anestesisjuksköterska.

På väg från operationssalen passade vi på att titta på övriga tre operationssalar och lokaler. Innan vi hann fram till omklädningsrummet blev vi omkörda av av en säng med patienten som nyss opererats. Hon hade precis vaknat upp, men kunde trots allt redan vinka åt oss.

—Man lär sig varje dag något nytt i mitt arbete, säger Ann-Sofi Lodin. Jag är mycket priviligierad över att få kunna göra sådana här nedslag i verkligheten inom vår verksamhet som är bred både till omfånget och geografin. Det ger mig också möjlighet att prata om de frågor som är särskilt aktuella för VGR, exempelvis tillgängligheten.

—Dessa träffar gör mig alltid stolt över vad vår personal gör och de visioner de lever med och förverkligar. Tack vare informationen jag får kan också jag göra ett bättre jobb och dela med mig i andra sammanhang. Jag lämnar SkaS i Falköping med mycket energi idag.                                     

Text och foto: Thomas Schulz

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34