Asylsökandes drivkrafter tas tillvara

Representanter från tio EU-länder besökte Restad Gård i Vänersborg under torsdagen för att lära om en ny modell för asylboende. Här har de asylsökande på eget initiativ bildat en organisation, Support Group, som driver olika verksamheter - till exempel förskola, språkkurser, datakurser och kurs i medicinsk svenska. Västra Götalandsregionen samarbetar med Support Group för att sprida modellen nationellt och internationellt.

Idag är Restad Gård Sveriges största asylboende med omkring 1700 asylsökande. Här tar man tillvara varje asylsökandes drivkraft. Vid ankomsten får var och en på en gång ta ansvar för en aktivitet som motsvarar hans eller hennes förkunskaper, som till exempel datakunskap, pedagogik, sport och matlagning.

Integration från första dagen

– Integrationen måste börja första dagen den asylsökande anländer, säger Adnan Abdul Ghani, som är en av upphovsmännen till Support Group. Han är själv tidigare asylsökande och numera anställd av Rädda Barnen. – Jag ser människor som anländer hit med lysande ögon. De har överlevt en livsfarlig resa hit och nu tror de att ett helt nytt liv börjar. De vill inget hellre än att bidra till sitt nya land. Istället startar asylprocessen som ofta betyder lång väntan - i månader eller år. Snart släcks ljuset i deras ögon, säger Adnan. – Många som kommer hit är högutbildade eller hantverkskickliga, fortsätter han. Vi har läkare, ingenjörer, lärare och entreprenörer här på Restad Gård. Alla som har tagit sig ända hit är dessutom mycket starka individer. Därför måste vi börja se de asylsökande som en resurs och inte ett problem.

Samarbetar för att sprida

Västra Götalandsregionen samarbetar med Support Group för att sprida modellen från Restad Gård. Hittills har tretton andra svenska städer anammat den. Förra veckan besökte representanter från tio EU-länder Restad Gård och de  fick idéer och inspiration att ta med till sina hemländer. De fick med sig ett tydligt medskick från ägarna till boendet och Support Group: Det tyngsta skälet till de framgångar som uppnåtts på Restad Gård är att alla inblandade aktörer – ideella organisationer, myndigheter och de boende själva – har slutit upp bakom en gemensam vision och att de har en genuin tro på varje individs förmågor. – Genom att vara involverade i Support Group kan människorna här bidra istället för att sitta passiva. Samtidigt behåller de sin identitet och sina färdigheter. Och avslås uppehållstillståndet kan de återvända till sitt ursprungsland med större kompetens och en grund att bygga vidare på, säger Adnan.

Bakgrund EU-besök:

Under 8-9 februari besökte EU-representanter från 10 europeiska länder olika verksamheter och projekt för asylsökande och nyanlända i Västra Götaland. Arrangör var Västra Götalandsregionen och Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med det europeiska nätverket EIN (European Integration Network). Västra Götalandsregionen samarbetar med Support Group för att sprida modellen nationellt och internationellt.

Text och bild: Anna Hammarbäck

Adnan Abdul Ghani berättar om Support Group för EU-representanter, asylsökande och medlemmar i Rädda Barnen.

Bakgrund EU-besök

Under 8-9 februari besökte EU-representanter från 10 europeiska länder olika verksamheter och projekt för asylsökande och nyanlända i Västra Götaland. Arrangör var Västra Götalandsregionen och Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med det europeiska nätverket EIN (European Integration Network). Västra Götalandsregionen samarbetar med Support Group för att sprida modellen nationellt och internationellt.

Kontakt

Therese Ydrén
Regionutvecklare
Enheten för forskning, utveckling och utbildning (FoUU)
Koncernstab regional utveckling
E-postadress
0768-09 09 12

Senast uppdaterad: 2017-12-05 14:16