Barnrättsäventyret får människorättsstipendiet

På bilden syns från vänster: vice ordförande Peter Legendi, pristagaren Andreas Hellman, pristagaren Birgitta Johansson, fullmäktiges ordförande Magnus Berntsson, pristagaren Erik Mjönes och ordförande Kristina Grapenholm.

På regionfullmäktige delade kommittén för mänskliga rättigheter ut det femte stipendiet för mänskliga rättigheter till ”Barnrättsäventyret” på 100 000 kronor. Barnrättsäventyret är en utbildningssatsning på Björlanda prästgård.

Genom valet av stipendiat uppmärksammar kommittén för mänskliga rättigheter särskilt barnkonventionen, som förväntas bli lag från 2018. Konventionen poängterar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

-Barnets mänskliga rättigheter angår oss alla, kommenterar Kristina Grapenholm, ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter. För att kunna utkräva sina rättigheter behöver man känna till vilka de är. Årets stipendiat skapar kunskap på ett lekfullt sätt. Frågorna om barnets rättigheter kommer under huden på dem som är med på Barnrättsäventyret. Jag är mycket imponerad av årets stipendiat.

Barnrättsäventyret är en utbildningssatsning som drivs av Erikshjälpen och Göteborgs Räddningsmission för att skolklasser ska få lära sig mer om barnkonventionen och kunna tillämpa den i sin vardag. På en äventyrsbana på Björlanda Prästgård får barnen göra fysiska utmaningar, samarbetsövningar och diskutera. De bryter ner de mänskliga rättigheterna teoretiskt och praktiskt och försöker belysa barnens vardag utifrån ett människorättsbaserat synsätt.

Ett ovärderligt komplement till skolans undervisning              

Barnrättsäventyret har nominerats av en lärare som varit där med sina tre av sina skolklasser. I sin nominering skriver läraren att Barnrättsäventyret har varit ett ovärderligt komplement till skolans undervisning om Barnkonventionen, och att barnen ”har fått frågorna under huden på ett tydligare sätt”. Genom att delta i Barnrättsäventyret har barnen fått ”se sina rättigheter och blivit stärkta i tron att kunna förbättra sin och andras situation genom fredliga, demokratiska metoder”.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42