Befolkningsökning i Västra Götaland

Befolkningen i Västra Götaland ökade rekordmycket under 2016. Drygt 23 000 personer fler Västra Götalänningar fanns vid årets slut jämfört med årets början, vilket motsvarar ett nytt Ulricehamn. Sista december 2016 var så många som 1 672 000 människor folkbokförda i Västra Götaland.

Störst (relativ) befolkningsökning var det i Lilla Edet som växte med hela 4,2 procent. Det var den tredje största ökningen i Sverige under 2016, efter Hultsfred 4,9 procent och Hylte 4,2 procent. Näst störst ökning i Västra Götaland var det i Bollebygd med 3,4 procent följt av Bengtsfors med 3,3 procent. Bara en kommun i Västra Götaland minskade i befolkning; Dals-Ed minskade med ca 0,5 procent.

Den kraftiga ökningen av befolkningstillväxten under 2016 beror på det stora antalet asylsökande under hösten 2015. Fördröjningen uppstår eftersom det är först efter beviljat uppehållstillstånd som en asylsökande folkbokförs i en kommun.

- För de två snabbast växande kommunerna Lilla Edet och Bollebygd är det framförallt en stor inflyttning från övriga Sverige som gör att de ökar så snabbt, säger Karin Althoff, analytiker i Västra Götalandsregionen.

Utöver ett stort positivt utrikes flyttnetto hade Västra Götaland totalt ett födelseöverskott på nästan 5 000 personer, det vill säga det är fler födda än döda under året. Här är det stora skillnader mellan Västra Götalands kommuner. Lite knappt hälften av alla kommuner har haft ett födelseunderskott under året, vilket innebär att fler invånare har dött än som fötts.

För mer statistik

Snabbfakta

Enheten Samhällsanalys ska producera, bearbeta och sprida statistik inom de områden som lyfts fram i Vision Västra Götaland. I detta ingår att genom att producera statistikrapporter, ta fram statistik på beställning samt att bistå med statistikkompetens inom Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Karin Althoff
Analytiker, enheten samhällsanalys
E-postadress
070-082 4534

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19