Billigare enkelbiljetter i Västtrafik To Go

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har beslutat att sänka priset på enkelbiljetter i appen Västtrafik To Go och att sänka rabatten på kontoladdning. Syftet är att erbjuda ett minst lika bra pris i mobilen som med Västtrafikkort. Förändringarna beräknas införas i maj 2017.

Efter prisjusteringen blir priset för en enkelbiljett i Västtrafik To Go och med kontoladdning det samma, exempelvis 26 kronor för resor inom tätort. För att gynna de som reser regelbundet, men inte varje dag, införs samtidigt en återbäring på enkelbiljetter i Västtrafik To Go. Kunder som köper minst fyra enkelbiljetter under en sjudagarsperiod får en återbäring motsvarande 20 till 25 procent som kan användas vid kommande köp.

- Västtrafik To Go har många fördelar jämfört med kontoladdning på kort. Med appen har man sin egen Västtrafikbutik i fickan och kan köpa sin biljett när och var man vill. Det blir enkelt att se vad resan kostar och man slipper att checka ut, säger Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Förändringarna är en del i det arbete som Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik gör för att utveckla systemet för pris- och biljettsortiment och göra det enklare och mer attraktivt för resenärerna. Åtgärderna är ett resultat av det uppdrag Västtrafik fick av kollektivtrafiknämnden i november 2016, om att planera för en utjämning av priserna mellan Västtrafik To Go och kontoladdning, samt att skapa erbjudanden för resenärer som reser ibland, men inte varje dag.

Västtrafiks kundservice

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42