Botaniskas Henrik Sjöman i "Odla med P1"

Säsongens första avsnitt av det populära radioprogrammet "Odla med P1" sänds direkt från Botaniska trädgården i Göteborg. Måndag 3 april debuterar Botaniskas vetenskapliga intendent och botanist Henrik Sjöman som en programmets experter. Henrik kommer att var med i Odla med P1 även 24 april, 22 maj, 26 juni, 24 juli, 7 augusti och 4 september. Alla programmen sänds direkt från Botaniska trädgården i Göteborg, utom avsnittet 26 juni som är bandat i Georgien.

 

Henrik Sjöman är specialist på träd och buskar och fick på Bokmässan förra året Stockholms Gartnersällskaps prestigefulla pris ”Årets trädgårdsbok”  för sina två böcker ”Träd i urbana landskap” och ”Stadsträdslexikon”. Just nu är Henrik i Georgien för att studera träd från Kaukasus med målsättningen att hitta kandidater till framtida träd och buskar som passar för Sveriges städer och ekosystemtjänster. Henrik har under flera år haft ett pågående arbete med att studera och dokumentera växter från Georgien och i år kommer han att genomföra ett flertal expeditioner där tillsammans med Tbilisis botaniska trädgård. Henrik Sjöman delar sin tid mellan Botaniska i Göteborg och Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Sedan 2004 har Sveriges Radio sänt det populära trädgårdsprogrammet "Odla med P1". Många experter har genom åren varit med i programmet och gett lyssnarna råd om allt som har med trädgård och odling att göra. Olika programledare har kommit och gått men hortonomen Maj-Lis Pettersson har bestått sedan starten. Maj-Lis Pettersson är bland annat växtskyddsexpert på Statens Lantbruksuniveritet.

Kontakt

Henrik Sjöman
Vetenskaplig intendent och botanist, Göteborgs Botaniska trädgård
0700-206356
E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34