Budgetförslag för 2018 presenterades

13 juni ska regionfullmäktige anta Västra Götalandsregionens budget för 2018. Inför detta kommer de politiska partierna att presentera sina respektive förslag.

Först ut är den styrande majoriteten GrönBlå Samverkan (M, L, C, KD, MP) som presenterade sitt förslag vid en presskonferens idag.

Presskonferensen sändes live via GrönBlå samverkans Facebooksida facebook.com/gronblasamverkan, där den även går att se i efterhand.

I budgetförslaget från majoriteten formuleras utmaningar, strategiska mål, prioriterade mål för åren 2018-2020 samt fokusområden 2018. Skattesatsen föreslås vara oförändrad.

Samtliga partiers förslag

Samtliga partiers budgetförslag kommer att publiceras på Västra Götalandsregionens webbplats efterhand som de presenteras:

Partiernas budgetförslag

Budgetförslagen kommer att behandlas av regionstyrelsen den 30 maj, och slutligen av regionfullmäktige 12-13 juni.

Viktigaste styrdokumentet

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19