Epifytiska sällskapet på Botaniska

Not Quite presenterar: Epifytiska sällskapet. Våren 2017 planterar sig Epifytiska sällskapet ett tag i Göteborgs botaniska trädgård. Botaniska har indirekt varit sällskapets grogrund en längre tid. Med sina tankerötter fästade bland trädgårdens hus och parker har sällskapet rotat runt i skogar och på ängar, i teorier och processer, i materia och eter, efter kunskap, inspiration och infall.

Epifytiska sällskapet är en påväxt på Not Quite i Dalsland - en plats och ett nätverk för konstnärer, hantverkare och formgivare. 23 av dessa bildade Epifytiska sällskapet för att bilda sig en uppfattning om begreppet epifyt och omsätta det i en utställning. Denna bildningsresa tog dem bland annat till den majestätiska och epifytmättade Bialowieza-skogen i Polen, Särö Västerskog med guidning bland lavar och mossor, Botaniska med föreläsning med Magnus Neuendorff, och det lokala naturreservatet Bräcke ängar. Parallellt med detta har sällskapets medlemmar studerat och skissat kring begreppet ur sina egna perspektiv. De fysiska manifestationerna av den här resan är mångfacetterade och vittförgrenade. Verken är formundersökningar, tillblivningskoncept, gestaltade idéer och överförda begrepp. De är utförda i material och format som sträcker sig från halm till järn och från sittmöbler till filmer.

En epifyt är en växt som lever på en annan växt utan att ta näring eller vatten från den. Den gör inte rätt för sig, men den skadar inte heller. Den existerar utan att fråga om lov eller förklara. Det är ett slags beroende, men inte värre än det att allt som finns är sammanlänkat med allt annat och om något försvinner blir allting annorlunda. Det finns epifyter i nästan alla grupper i växtriket. Det finns epifyter som växer på epifyter. Epifyter kan få sin näring ur regnvattnet, luften eller gammelt bôs som hopat sig.

Utställningen pågår från 22 april till 30 september och verken är placerade både i växthusen och utomhus.

Vernissage lördag 22 april kl 13 - 15.

Kontakt

Ulrika Aneer
E-postadress
0730-609077

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34