Fler fall av mässling i Fyrbodal

I utredningen kring det tidigare rapporterade mässlingsfallet finns nu sammanlagt fyra fall som alla har smittats i Fyrbodal sedan mitten av april. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna.

Flera av fallen har smittats i vårdmiljö och smittan kan fortfarande finnas i samhället. Smittskydd Västra Götaland vill därför uppmärksamma allmänheten på risken att smittas av mässling om man inte är immun, det vill säga har haft mässling eller är vaccinerad. Risken kvarstår flera veckor framåt i tiden.

Symtom på mässling är feber, torrhosta, röda ögon och ljusskygghet. Efter några dagar uppträder typiska utslag. Tiden från smitta till sjukdom är cirka 7-18 dagar.

Den som misstänker mässling ska ringa 1177 för rådgivning. När man söker sjukvård är det ytterst viktigt att personer med symtom på mässling  inte tas in i väntrum och allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum.

Kontaktperson

Eva Lindhusen Lindhé
Bitr. smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen
Telefon 010-441 24 25

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42