Frukostseminarium: Hur påverkas det västsvenska näringslivet av den globala ekonomin?

Sverige har upplevt en starkkonjunkturuppgång de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.

På frukostseminariet den 19 maj i Chalmerska huset i Göteborg kommer följande frågor att ställas: Kommer konjunkturuppgången att
fortsätta? Hur ser konjunkturen ut för olika branscher? Hur kommer exportefterfrågan att utvecklas? Har vi anledning att oroa oss för ökad
protektionism?

- Det västsvenska näringslivet karaktäriseras av en alltmer omfattande internationalisering, säger Mats Granér, enhetschef för samhällsanalys på Västra Götalandsregionen. Den globala konjunkturen har därför stor påverkan på det regionala konjunkturläget. Vid det här seminariet vill vi därför komplettera bedömningen av den regionala som ges i Konjunkturbarometern för Västra Götaland, som bygger på en enkät till 1 000 företag, med Business Sweden's bedömning av den internationella konjunkturen.

På programmet:

  • Chefsekonom Lena Sellgren, Business Sweden ger först en nationell utblick av konjunkturläget.
  • Mats Granér, analyschef Västra Götalandsregionen sammanfattar därefter det västsvenska konjunkturläget med utgångspunkt i resultaten i vårens Konjunkturbarometer för Västra Götaland, som släpps i samband med seminariet.

  • Viktor Allgurén, senior manager Market Intelligence på Göteborgs Hamn och Jerker Lindsten, vd HiQ Göteborg, företräder näringslivet.

  • Moderator är Ulrika Jisland
  • Media är inbjudna att närvara

Tid: fredag 19 maj 2017 klockan 08:00 - 10:00
Plats: Chalmerska huset, Södra hamngatan 11, Göteborg

Här anmäler du dig

Seminariet kan även följas via en livesändning på vår Facebooksida

Konjunkturbarometern

bygger på en enkät som går ut till 1 000 företag i Västra Götaland. Den och andra rapporter som ges ut av Enhet samhällsanalys, Koncernavdelning data och analys hittar du på vgregion.se/regionutveckling under fliken Statistik och publikationer. Där finns de rapporter som har publicerats det senaste året och även vissa andra rapporter relaterade till regional utveckling. För äldre rapporter finns ett arkiv för rapporter och publikationer.

Kontakt

Mats Granér
Samhällsanalyschef, Västra Götalandsregionen
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:42